4 ⇒

⇐ 2

Lagen om Ett Session 3

Hide menu

21 januari, 1981

Översatt av Lana Autio

3.0 Ra: Jag är Ra. Jag hälsar er i kärleken och ljuset av En Oändlig Skapare. Jag kommunicerar med er nu.

3.1 Frågeställare: Min första fråga är, utförde vi ritualen korrekt för att starta kommunikationen?

Ra: Jag är Ra. Placeringen av artefakterna avsedda för att balansera instrumentet borde vara vid instrumentets huvud för minsta distorsion av effekten. Återstoden av börjans redogörelse av syftet är ganska acceptabel, för att de som talar önskar att tjäna. Annars skulle inte den åtföljande betoningen i sinneskomplexiteterna ha utförts ordentligt.

Vi varnar er att skydda er mot dem som inte önskar att tjäna andra framför allt annat, från att delta i början eller låna ut sina distorsioner av sinne/kropp/ande-komplex till någon session, eftersom vi då skulle vara oförmögna att ordentligt blanda våra distorsioner med dem av det här instrumentet.

3.2 Frågeställare: Borde jag flytta bibeln, ljuset och rökelsen vid den här tiden?

Ra: Jag är Ra. Det skulle vara lämpligt.

3.3 Frågeställare: [Efter att ha flyttat föremålen.] Är det här den lämpliga platsen?

Ra: Jag är Ra. Vänligen korrigera vinkeln av rökelsen så att den är vertikal mot planet av tjugo grader nord-till-nordost.

3.4 Frågeställare: [Efter att ha gjort korrigeringen.] Är det här tillfredsställande?

Ra: Vänligen kontrollera [med] ditt öga för att göra finkorrigering. Vi ska förklara processen genom vilken det här blir en betydande distorsionsbalanserare.

Rökelsen agerar som energigivare för det här instrumentets fysiska kropp, och tyder på dess mänsklighet. Därför är det en nödvändighet att den svävande röken förnims från samma relativa vinkel som instrumentet förnimmer den öppnade bibeln, balanserad med det tända ljuset betecknande kärlek/ljus och ljus/kärlek, och därför ger det mentala och emotionella, skall vi kalla det, distorsionskomplexet av det här instrumentet sikten av paradis och frid som det söker. Alltså given energi från det lägre till det högre blir instrumentet balanserat och blir inte trött.

Vi uppskattar din omsorg, för det här ska möjliggöra vår undervisning/inlärning att fortskrida lättare.

3.5 Frågeställare: Verkar det vara korrekt justerat nu?

Ra: Jag bedömer det inom gränser av det acceptabla.

3.6 Frågeställare: I den förra sessionen hade vi två frågor som vi hade sparat till den här sessionen: en har att göra med den eventuella toppstenen på Cheopspyramiden i Giza; den andra med hur ni förflyttade de tunga block. Jag vet att dessa frågor är av ingen betydelse alls med avseende på Lagen om Ett, men det var min bedömning, som du kan korrigera, att det här skulle tillhandahålla ett enkelt inträde för läsaren av materialet. Vi är mycket tacksamma för er kontakt och kommer absolut att ta emot förslag på hur vi borde fortsätta med det här. Detta är bara en gissning.

Ra: Jag är Ra. Jag kommer inte att föreslå de lämpliga serierna av frågor. Det här är ditt prerogativ som fritt ombud av Lagen om Ett, att ha lärt in/förstått att vårt sociala minneskomplex inte kan effektivt tyda distorsionerna av samhälleliga sinne/kropp/ande-komplex av era folk. Vi önskar nu att uppfylla vårt undervisnings-/inlärnings-ära/ansvar genom att besvara det som har blivit frågat. Detta enbart får räcka för vi kan inte utforska djupen av de distorsionskomplex som infekterar era folk.

Den första frågan är alltså toppstenen. Vi upprepar att den här typen av information är oviktig.

Den så kallade Cheopspyramiden hade två toppstenar. En var av vår design och var av mindre och noggrant uttänkta materialstycken på er planet som ni kallar “granit”. Det här var uttänkt på grund av kristalliska egenskaperna och för det lämpliga flödet av er atmosfär via en sort av vad du skulle kalla “skorsten”.

Vid tiden då vi som folk hade lämnat er densitet, hade originalet tagits bort och ersatts med mer dyrbar en. Den bestod, till en del, av ett gyllene material. Det här ändrade inte alls egenskaperna av pyramiden, som du kallar det, och var en distorsion på grund av önskan hos ett fåtal att ge mandat till användningen av strukturen som enbart en kunglig plats.

Önskar du att fråga vidare på den här första frågan?

3.7 Frågeställare: Vad menade du med skorsten? Vad var dess specifika syfte?

Ra: Det finns ett lämpligt flöde av er atmosfär som, fastän litet, uppfriskar helheten av strukturen. Det här var planlagt genom att ha luftflödeskanaler, som det här instrumentet skulle kunna kalla dem, belägna så att det fanns en fräschhet av atmosfären utan någon störning eller drag.

3.8 Frågeställare: Hur flyttades blocken?

Ra: Jag är Ra. Du måste föreställa dig aktiviteten inom allt som är skapat. Energin, fastän ändlig, är ganska stor jämfört med förståelse-distorsionen hos era folk. Detta är en uppenbar fråga välkänd för era folk, men litet övervägd.

Den här energin är intelligent. Den är hierarkisk. Lika mycket som ditt sinne/kropp/ande-komplex vistas inom en hierarki av medium och behåller därför skalet, eller formen, eller fältet och intelligensen av varje uppåtstigande intelligent eller balanserad kropp, så gör även varje atom i ett sådant material som sten. När en kan tala till den där intelligensen, sätts den ändliga energin i den fysiska eller kemiska stenen/kroppen i kontakt med den där oändliga kraften som är bosatt i de mer väl-stämda kropparna, vare sig de är människor eller stenar.

Med den här förbindelsen gjord, kan en begäran göras. Intelligensen av oändligt sten-skap kommunicerar till sitt fysiska fordon, och den där klyvningen och förflyttningen som är önskad är sedan utförd genom förskjutningen av energifältet i sten-skapet från ändlighet till en dimension som vi får lämpligen kalla, helt enkelt, oändlighet.

På det här sättet uträttas det som begärs på grund av ett samarbete av oändlig förståelse av Skaparen, inneboende i den levande stenen. Det här är, naturligtvis, den mekanism genom vilken många ting är uträttade som inte är föremål för era nuvarande medel av fysisk analys av avståndsverkan.

3.9 Frågeställare: Jag blir påmind om ett påstående, på ett ungefär, att om du hade tillräckligt med tro, kunde du säga till ett berg att flytta sig och berget skulle flytta. Jag antar att det här är ungefär vad du säger, och jag antar att om du är fullt medveten om Lagen om Ett, då kan du göra dessa saker. Är detta korrekt?

Ra: Jag är Ra. Den vibrerande distorsionen av ljud, “tro”, är kanske en av stötestenarna mellan dem av vad vi kan kalla den oändliga vägen och dem av den ändliga bevisningen/förståelsen.

Du är precis korrekt i din förståelse av kongruensen av tro och intelligent oändlighet; dock är den ena en spirituell term, den andra mer acceptabel kanske för de begreppsram-distorsionerna hos dem som söker med mått och penna.

3.10 Frågeställare: Då om en individ är helt upplyst beträffande Lagen om Ett, och lever och är Lagen om Ett, sådana saker som byggandet av en pyramid genom direkt mental ansträngning skulle vara ordinärt. Är detta vad jag ska förstå? Har jag rätt?

Ra: Jag är Ra. Du är inkorrekt därför att det finns en distinktion mellan den individuella kraften genom Lagen om Ett och förståelsen av Lagen om Ett av en kombinerad eller samhällelig minneskomplex-sinne/kropp/ande.

I det första fallet, endast en individ renad från alla brister skulle kunna flytta ett berg. I fallet med massförståelse av enighet, kan varje individ innehålla en acceptabel mängd av distorsion och ändå skulle massinnet kunna flytta bergen.

Utvecklingen är vanligtvis från den förståelsen som du nu söker till en dimension av förståelse som styrs av Lagarna om Kärlek, och som söker Lagarna om Ljus. De som vibrerar med Lagen om Ljus söker Lagen om Ett. De som vibrerar med Lagen om Ett söker Lagen om Förevighet.

Vi kan inte säga vad ligger bortom denna upplösning av det enhetliga själv med allt det som finns, för vi söker ännu att bli allt det som finns, och än är vi Ra. Alltså går våra vägar framåt.

3.11 Frågeställare: Byggdes pyramiden då genom en gemensam handling av många av ert folk?

Ra: Jag är Ra. Pyramiderna som vi tänkte/byggde konstruerades från tankeformer skapade av vårt sociala minneskomplex.

3.12 Frågeställare: Då skapades stenen genom tanke på plats snarare än flyttades från någon annanstans? Är detta korrekt?

Ra: Jag är Ra. Cheopspyramiden, som du kallar det, byggde vi med evig sten. De andra av pyramiderna byggdes med sten flyttad från en plats till en annan.

3.13 Frågeställare: Vad är evig sten?

Ra: Jag är Ra. Om du kan förstå konceptet av tankeformer kommer du att inse att tankeformen är mer regelbunden i sin distorsion än energifälten skapade av materialerna i stenen, som har skapats genom tankeform från tanke till ändlig energi och varande i din, skall vi säga, distorserad reflektion av nivån av tankeformen.

Kan vi svara dig på något hjälpsammare sätt?

3.14 Frågeställare: Det här är något trivialt, men jag undrade varför, i detta fall, gjordes pyramiden av många block snarare än att hela den grejen skapades med en gång?

Ra: Jag är Ra. Det finns en lag som vi tror vara en av de mer betydelsefulla primära distorsionerna av Lagen om Ett. Detta är Lagen om Förvirring. Ni har kallat det Lagen om Fri Vilja.

Vi önskade att göra en healingmaskin, eller tids-/rumsproportions-komplex som var så effektivt som möjligt. Dock önskade vi inte att låta mysteriet bli genomskådat av folken på ett sådant sätt att vi blev dyrkade som byggare av en mirakulös pyramid. Alltså förefaller den att vara gjord, inte tänkt.

3.15 Frågeställare: Jaha, då pratar du om pyramiden - i synnerhet Cheopspyramiden, antar jag - som först och främst en healingmaskin, och pratade också om den som en anordning för initiation. Är dessa ett och samma koncept?

Ra: De är en del av ett komplex av kärlek/ljus-avsikt/delande. För att använda healing-aspekterna ordentligt var det viktigt att ha en renad och hängiven kanal eller energigivare för kärleken/ljuset av den Oändliga Skaparen att flöda igenom; alltså var initieringsmetoden nödvändig för att förbereda sinnet, kroppen och anden för tjänst i Skaparens arbete. De två är integrala.

3.16 Frågeställare: Är formen av själva pyramiden... är detta en nyckelfunktion i initieringsprocessen?

Ra: Det här är en stor fråga. Vi känner att vi skall börja och ber dig att utvärdera och fråga vidare den här något, skall vi säga, informativa poängen i en senare session.

Till att börja med, finns det två huvudfunktioner hos pyramiden i förhållande till de initierande procedurerna. En har att göra med kroppen. Innan kroppen kan initieras, måste sinnet initieras. Detta är den punkt där de flesta adepterna i er nuvarande cykel finner sina sinne/kropp/ande-komplex distorserade från.

När den karaktären och personligheten som är sinnets sanna identitet har upptäckts, måste kroppen då bli känd på varje enskilt sätt. Alltså behöver de olika kroppsfunktionerna förståelse och kontroll utan vidfästning. Den första användningen av pyramiden då, är att gå ned i pyramiden i syften att beröva sinnesintryck, så att kroppen får, i en viss mening, dö och ett annat liv börja.

Vi råder vid denna tidpunkt alla nödvändiga frågor och ett ganska raskt avslut av den här sessionen. Har du någon fråga vid denna tid/rum?

3.17 Frågeställare: Den enda frågan är, finns det någonting som vi har gjort fel, eller någonting som vi kan göra för att göra det bekvämare för instrumentet?

Ra: Vi skannar det här instrumentet.

Det här instrumentet har blivit mycket hjälpt av dessa försiktighetsåtgärder. Vi föreslår endast en viss uppmärksamhet på nacken som verkar vara distorserad inom området av styrka/svaghet i denna kroppsdistorsion. Mer stöd till nackområdet kan därför vara av hjälp.

3.18 Frågeställare: Borde vi få henne att dricka vattnet från bägaren bakom hennes huvud efter att vi laddat det, eller borde vi använda ett annat glas vatten?

Ra: Denna och endast denna bägare skall vara den mest fördelaktiga, eftersom det jungfruliga materialet som lever i bägaren accepterar, behåller och svarar på kärleksvibrationen aktiverad av ert varande.

Jag är Ra. Jag ska nu lämna denna grupp jublande i kraften och friden av En Skapare. Adonaj.

4 ⇒

⇐ 2

Upp till toppen

The original Law of One books are copyright ©1982, 1984, 1998 L/L Research. The Ra Contact books are copyright ©2018 L/L Research and Tobey Wheelock.
This site copyright ©2003–2024 Tobey Wheelock.

Questions? Comments? Email me: tw at law of one dot info.

Göm annonser