3 ⇒

⇐ 1

Lagen om Ett Session 2

Hide menu

20 januari, 1981

Översatt av Lana Autio

2.0 Ra: Jag är Ra. Jag hälsar er i kärleken och ljuset av vår Oändlig Skapare. Jag är med det här sinne/kropp/ande-komplexet som har erbjudit sig som en kanal. Jag kommunicerar med er.

Frågor är i sin ordning i era projektioner av sinnesdistorsion vid det här tid/rummet. Därmed skulle jag vilja förvissa den här gruppen om att mitt eget socialt minneskomplex har en särskild metod av att kommunicera med de få som kan tänkas att kunna harmonisera sina distorsioner med våra och det är att svara på frågor om information. Vi är bekväma med detta formatet. Må frågorna börja nu.

2.1 Frågeställare: Jag gissar att det är tillräckligt med folk som skulle förstå vad du säger, intresserade nog, för oss att göra en bok av kommunikationer med det, och jag undrade om du skulle gå med på detta, oss göra en bok. Och om det är så, tänkte jag möjligtvis att en bit av historisk bakgrund av dig skulle vara i sin ordning.

Ra: Jag är Ra. Möjligheten att kommunicera, som du skulle kalla det, från den Ene till den Ene genom distorsion acceptabel för mening, är anledningen till att vi kontaktade den här gruppen. Det är få som kommer att begripa, utan betydande distorsion, det här som vi kommunicerar genom den här förbindelsen med det här sinne/kropp/ande-komplexet.

Däremot om ert önskemål blir att dela våra kommunikationer med andra har vi distorsionen mot en uppfattning att detta skulle vara mest hjälpsamt i att reglera och kristallisera era egna mönster av vibration på nivåerna av erfarenhet som ni kallar livet. Om en är illuminerad, är inte alla illuminerade? Därför är vi orienterade mot att tala till dig i vilken som helst tillgång av talarhet du må önska. Att undervisa/lära sig är Lagen om Ett i en av sina mest elementära distorsioner.

2.2 Frågeställare: Skulle du kunna berätta någonting för oss om er historiska bakgrund, era tidigare tider i illusionen, möjligtvis er inkarnation på den här planeten som du pratade om tidigare, och kontakt med tidigare raser på den här planeten? Då skulle vi ha något att börja med i skrivandet av den här boken.

Ra: Jag är Ra. Vi är medvetna om att din sinne/kropp räknar ut den lämpliga metoden för att utföra uppgiften av att skapa ett undervisnings-/inlärningsinstrument. Vi är medvetna om att du finner vårt inkarnerat, som du kallar det, tillstånd av intresse. Vi väntade på en andra fråga för att betona att tid/rummet av flera tusen av era år skapar en oäkta typ av intresse. Sålunda genom att ge den här informationen, ber vi om att en passande brist på tonvikt placeras på våra erfarenheter i er lokala rum/tid. Den undervisningen/inlärningen som är vårt ansvar är filosofisk snarare än historisk. Vi skall nu gå vidare med din begäran som är harmlös om ordentligt bedömt.

Vi är de av Konfederationen som elvatusen av era år sedan kom till två av era planetariska kulturer som vid denna tid var närmare i kontakt med skapelsen av En Skapare. Det var vår naiva tro att vi kunde undervisa/lära in genom direktkontakt, och att de fri vilja-distorsionerna av individuell känsla eller personlighet inte var i någon fara, trodde vi, att bli störda eftersom dessa kulturer var redan närmare lierade med en allomfattande tro på levande-skap eller medvetande av allt.

Vi kom och var välkomnade av folken som vi önskade att tjäna. Vi försökte att hjälpa dem på tekniska sätt som har att göra med healingen av sinne/kropp/ande-komplex-distorsioner genom att använda kristallen, passande för distorsionen, placerad inom en viss lämplig serie av förhållanden till tid/rum material. Alltså skapades pyramiderna.

Vi fann att tekniken var reserverad till stor del för dem med verkningsfull sinnes-/kroppsdistorsion mot makt. Detta var inte avsett av Lagen om Ett. Vi lämnade era folk. Den gruppen som arbetade med dem i området av Sydamerika, som du kallar denna del av din sfär, gav inte upp så lätt. De återvände. Vi gjorde inte det. Däremot har vi aldrig lämnat er vibration på grund av vårt ansvar för de förändringar i medvetandet vi hade först orsakat och sedan funnit distorserade på sätt inte förpassade till Lagen om Ett. Vi försökte att kontakta härskare av det landet till vilket vi hade kommit, det där landet som ni kallar Egypten, eller i vissa områden, det Heliga Landet.

I artonde dynastin, som den är känd i era register av rums-/tidsdistorsioner, kunde vi kontakta en farao, som du skulle kalla honom. Den mannen var ringa i livserfarenhet på ert plan och var en… vad det här instrumentet skulle kalla, vandrare. Så det här sinne/kropp/ande-komplexet erhöll våra kommunikationsdistorsioner och var i stånd att blanda samman sina distorsioner med våra egna.

Denna unga entitet hade fått ett vibrerande komplex av ljud som vibrerade för att hedra en framstående gud, som det här sinne/kropp-komplexet, som vi kallar för instrument av bekvämlighet, skulle kalla “Amon”. Den entiteten bestämde att det här namnet, som hedrar en av många gudar, inte var acceptabelt för att ingå i hans vibrerande ljudkomplex. Alltså ändrade han sitt namn till ett som hedrade solskivan. Denna distorsion, kallad “Aton”, var en nära distorsion till vår verklighet såsom vi förstår vår egen natur av sinne/kropp/ande-komplex-distorsion. Dock kommer inte det helt i linje med den avsedda undervisningen/inlärningen som sändes. Den här entiteten, Akhenaton, blev övertygad om att vibrationen av Ett var den sanna andliga vibrationen och påbjöd därmed Lagen om Ett.

Dock var den här entitetens tro accepterad av väldigt få. Hans präster gav endast muntlig service, utan den andliga distorsionen mot att söka. Folken fortsatte i sin tro. När den här entiteten inte längre var i den här densiteten, kom återigen de polariserade tron på många gudar till sin rätt och fortsatte så tills en, känd som Muhammed, levererade folken in i en mer begriplig distorsion av sinne/kropp/ande-relationer.

Har du ett mer detaljerat intresse vid denna tid?

2.3 Frågeställare: Vi är väldigt intresserade av hela berättelsen som du har att berätta, och ge oss in i Lagen om Ett ganska så detaljerat. Det kommer att vara flera frågor som jag kommer att ställa, allteftersom vi fortsätter, som kan eller inte kan vara relaterade till direkta förståelsen av Lagen om Ett. Jag tror dock att det passande sättet att presentera detta som ett undervisnings-/inlärningsmedel för befolkningen av planeten som kommer att läsa det, vid denna tid, är att undersöka olika aspekter av det du berättar för oss.

Du talade om kristallhealing. (En annan sak som jag kan nämna är att när instrumentet blir trött vill vi avbryta kommunikationen och återuppta den vid en senare tid efter det att instrumentet laddats om.) Och om det passar instrumentet vid denna tid skulle jag vilja ha en liten diskussion om kristallhealingen som du nämnde.

Ra: Jag är Ra. Principen om kristallhealing är baserad på en förståelse av den hierarkiska naturen av strukturen av illusionen som är den fysiska kroppen, som du skulle kalla det. Det finns kristaller som verkar på energierna som kommer in i den andliga kroppen; det finns kristaller som verkar på distorsionerna från ande till sinne; det finns kristaller som balanserar distorsionerna mellan sinnet och kroppen. Alla dessa kristallhealingar är laddade genom renade kanaler. Utan den relativa kristalliseringen av healern som arbetar med kristallen, kommer inte kristallen att vara lämpligt laddad.

Den andra ingrediensen är en placering i passande linje till energifälten av planeten på vilken ni vistas och de holistiska eller kosmiska distorsionerna eller strömningarna som äntrar den planetariska auran på ett sådant sätt att en lämplig proportion av former och placering inom dessa former är av indikerad hjälp i den utredande eller balanserande processen.

Att gå igenom de olika kristallerna som ska användas skulle bli utmattande för det här instrumentet, fastän du kan fråga oss om du önskar i en annan session. Finkänsligheten, skall vi säga, med att välja kristallen är väldigt avgörande och sanningen är att en kristallstruktur såsom en diamant eller rubin kan användas av en renad kanal som är fylld med kärleken/ljuset av Ett i nästan vilken tillämpning som helst.

Det här, förstås, fordrar initiering, och det har aldrig varit många som håller ut till en utsträckning av fortskridandet genom de olika distorsionslämnanden vilket initieringen orsakar.

Kan vi ytterligare informera dig på något tämligen kort sätt i det här eller annat ämne?

2.4 Frågeställare: Ja. Du nämnde att pyramiderna var en följd av det här. Skulle du kunna utveckla en liten bit – Var ni ansvariga för byggandet av pyramiden, och vad var syftet med pyramiden?

Ra: Jag är Ra. De större pyramiderna byggdes genom vår förmåga att använda krafterna av Ett. Stenarna lever. Det har inte förståtts så av sinne/kropp/ande[-komplex-]distorsionerna av er kultur. Pyramidernas syften var två:

För det första, att ha en lämpligt orienterad plats av initiering för dem som önskade att bli renade eller initierade kanaler för Lagen om Ett.

Två, vi önskade sedan att omsorgsfullt vägleda de initierade i utvecklandet av en healing av det folket som de sökte att hjälpa och planeten själv. Pyramid efter pyramid, laddad med kristallen och initierad, konstruerades för att balansera den inkommande energin av En Skapelse med de många och multipla distorsionerna av planetarisk sinne/kropp/ande. I denna ansträngning kunde vi fortsätta arbetet som bröder inom Konfederationen hade utfört genom att bygga andra kristallbärande konstruktioner och därmed fullborda en ring, om du vill, av dessa om Jordens, som det här instrumentet skulle ha oss att vibrera det, yta.

Det här instrumentet börjar förlora energi. Vi ber om en till fråga eller ämne, och sedan skall vi ta vårt avsked för detta tid/rum.

2.5 Frågeställare: Du kanske nämner detta... det fanns ursprungligen en krönsten på pyramiden på toppen, vad var den gjord av, och hur flyttade ni de tunga klossarna för att bygga pyramiden. Vilken teknik användes för detta?

Ra: Jag är Ra. Jag ber om att vi blir ställda den här frågan i vår nästa arbetstid, som du skulle benämna distorsionen att dela som våra energier producerar.

Om du har några frågor om den lämpliga användningen av det här sinne/kropp/ande[-komplexet], skulle vi uppskatta ditt frågande av dem nu.

2.6 Frågeställare: Anse dem ställda. Jag menar, jag har inte någonting att gå på. Vad är den lämpliga användningen av det här instrumentet? Vad borde vi göra för att maximera hennes förmåga att... komfort, vitalisering, etc.?

Ra: Jag är Ra. Vi är tillfredsställda med att du ställde den här frågan, för det är inte vår förståelse att vi har rätten/plikten att dela våra uppfattningar om något ämne förutom filosofi utan direkt fråga. Dock är inte det här sinne/kropp/ande[-komplexet] korrekt använt och upplever därför onödiga kroppsdistorsioner inom området av trötthet.

Vibrationerna kan väl renas genom en enkel vändning till cirkeln av Ett och den verbala vibrationen medan man gör det av följande dialog:

Fråga: “Vad är Lagen?”

Svar: “Lagen är Ett.”

Fråga: “Varför är vi här?”

Svar: “Vi söker Lagen om Ett.”

Fråga: “Varför söker vi Ra?”

Svar: “Ra är en ödmjuk budbärare av Lagen om Ett.”

Båda tillsammans: “Fröjdas då, och rena den här platsen i Lagen om Ett. Låt ingen tankeform äntra cirkeln vi har gått om det här instrumentet, för Lagen är Ett.”

Instrumentet borde vid den här tidpunkten vara i trans. Den lämpliga placeringen är huvudet riktat tjugo grader nord-till-nordost. Det här är riktningen från vilken de nyare, eller New Age, distorsionerna av kärlek/ljus, som är mindre distorserade, härrör från, och det här instrumentet kommer att finna komfort däri. Det här är ett känsligt instrument, med vilket vi menar att distorsionerna som äntrar hennes sinne/kropp/ande-komplex kommer från vilket som helst av hennes sinnen. Därmed är det väl att göra följande:

Placera vid entitetens huvud en jungfrulig bägare med vatten.

Till mitten, boken som är nära allierad med instrumentets mentala distorsioner som är närmast allierade med Lagen om Ett, detta är Bibeln som hon oftast berör.

På den andra sidan av Bibeln, en liten mängd av rökelse i ett jungfruligt rökelsekar.

På baksidan av boken som symboliserar Ett, öppen i Johannesevangeliet, Kapitel Ett, ett vitt stearinljus.

Instrumentet skulle stärkas genom att bära en vit skrud. Instrumentet skall vara täckt och ligga utsträckt, ögonen täckta.

Vi känner att även om det här är ett komplex av aktivitet/omständighet och må verka väldigt distorserad från en målmedveten undervisnings-/inlärningserfarenhet, dessa utarbetanden på tekniken av trans kommer att lätta sinnesdistorsionerna av dem runt instrumentet allteftersom de förnimmer förbättring i instrumentets distorsioner gällande trötthet. Vi tillägger bara att om dessa undervisnings-/inlärningssessioner hålls under det tid/rum under vilket er solkropp inte lyser upp ert rum att det är bäst att kalla på instrumentet innan tändandet av belysningsmekanismen.

Jag är Ra. Jag lämnar er i härligheten och friden av En Skapare. Fröjdas i kärleken/ljuset, och gå vidare i kraften av En Skapare. I glädje, vi lämnar er. Adonaj.

3 ⇒

⇐ 1

The original Law of One books are copyright ©1982, 1984, 1998 L/L Research. The Ra Contact books are copyright ©2018 L/L Research and Tobey Wheelock.
This site copyright ©2003–2024 Tobey Wheelock.

Questions? Comments? Email me: tw at law of one dot info.

Göm annonser