Lagen om Ett Session 3: Question 15

Hide menu

1 resultat hittat.

View another random question/answer

3.15 Frågeställare: Jaha, då pratar du om pyramiden - i synnerhet Cheopspyramiden, antar jag - som först och främst en healingmaskin, och pratade också om den som en anordning för initiation. Är dessa ett och samma koncept?

Ra: De är en del av ett komplex av kärlek/ljus-avsikt/delande. För att använda healing-aspekterna ordentligt var det viktigt att ha en renad och hängiven kanal eller energigivare för kärleken/ljuset av den Oändliga Skaparen att flöda igenom; alltså var initieringsmetoden nödvändig för att förbereda sinnet, kroppen och anden för tjänst i Skaparens arbete. De två är integrala.

The original Law of One books are copyright ©1982, 1984, 1998 L/L Research. The Ra Contact books are copyright ©2018 L/L Research and Tobey Wheelock.
This site copyright ©2003–2023 Tobey Wheelock.

Questions? Comments? Email me: tw at law of one dot info.

Göm annonser