Lagen om Ett Session 4: Question 20

Hide menu

1 resultat hittat.

View another random question/answer

4.20 Frågeställare: Mitt mål är att främst upptäcka mer om Lagen om Ett, och det skulle vara till stor hjälp att upptäcka healingteknikerna. Jag är medveten om ditt problem med hänsyn till fri vilja. Kan du ge - Du kan inte ge förslag, så jag ska fråga dig om du kan upplysa mig om Lagen om Ett och lagarna om healing?

Ra: Jag är Ra. Lagen om Ett, fastän bortom namnets begränsningar, som du kallar vibrerande ljudkomplex, kan närmas genom påståendet att alla ting är ett, att det inte finns polaritet, inget rätt eller fel, ingen disharmoni, utan endast identitet. Allt är ett, och detta ett är kärlek/ljus, ljus/kärlek, den oändliga Skaparen.

En av primära distorsionerna av Lagen om Ett är den om healing. Healing uppstår när ett sinne/kropp/ande-komplex inser, djupt inom sig, Lagen om Ett; det vill säga att det finns ingen disharmoni, ingen ofullkomlighet; att allt är komplett och helt och perfekt. Därmed reformerar den intelligenta oändligheten inom detta sinne/kropp/ande-komplex illusionen av kropp, sinne eller ande till en form förenlig med Lagen om Ett. En healer agerar som energigivare eller katalysator för denna helt individuella process.

En sak som kan vara av intresse är att en healer som ber om att lära sig måste ta distorsionen förstått som ansvar för denna bedjan/mottagande, därmed healing. Detta är en ära/plikt som måste omsorgsfullt övervägas i fri vilja innan frågandet.

The original Law of One books are copyright ©1982, 1984, 1998 L/L Research. The Ra Contact books are copyright ©2018 L/L Research and Tobey Wheelock.
This site copyright ©2003–2022 Tobey Wheelock.

Questions? Comments? Email me: tw at law of one dot info.

Göm annonser