Lagen om Ett Session 4: Question 14

Hide menu

1 resultat hittat.

View another random question/answer

4.14 Frågeställare: [Avsides: Jim, förstod du?] Jag är lite förvirrad. Jag förstod dig delvis; jag är inte säker på att jag förstod dig helt. Kan du upprepa det på ett annat sätt?

Ra: Jag kan upprepa det på många sätt med tanke på detta instrumentets kunskaper av era vibrerande ljudkomplex. Jag ska sträva efter en kortare distorsion denna gång.

Två sorter finns det som kan heala: de som är som dig som, genom att ha en medfödd distorsion mot kunskapsgivande av Lagen om Ett, kan heala men gör det inte; och de som, genom att ha samma kunskap men utan att visa någon markant medveten distorsion mot Lagen om Ett i sinne, kropp eller ande, icke desto mindre har öppnat en kanal till samma förmåga. Poängen är att det finns de som utan ordentlig träning, skall vi säga, likväl healar.

Det är en ytterligare föremål av intresse att de vars liv inte motsvarar deras arbete kan finna viss svårighet i att absorbera den intelligenta oändlighetens energi och därmed bli ganska distorserade på ett sådant sätt att det orsakar disharmoni i dem själva och andra, och kanske även finna det nödvändigt att upphöra med den healande aktiviteten. Därför är de av den första typen, de som söker att tjäna och är villiga att bli tränade i tanke, ord och handling, är de som bekvämt kommer att kunna bibehålla distorsionen mot servicen inom healingområdet.

The original Law of One books are copyright ©1982, 1984, 1998 L/L Research. The Ra Contact books are copyright ©2018 L/L Research and Tobey Wheelock.
This site copyright ©2003–2024 Tobey Wheelock.

Questions? Comments? Email me: tw at law of one dot info.

Göm annonser