5 ⇒

⇐ 3

Lagen om Ett Session 4

Hide menu

22 januari, 1981

Översatt av Lana Autio

4.0 Ra: Jag är Ra. Jag hälsar er i kärleken och ljuset av den Oändliga Skaparen. Jag kommunicerar nu.

4.1 Frågeställare: I slutet av förra sessionen hade jag ställt en fråga som var för lång att svara på. Den hade att göra med pyramidens form och dess relation till initieringen. Är det här en lämplig tidpunkt för att ställa denna fråga?

Ra: Jag är Ra. Ja, det här är ett lämpligt tid/rum för att ställa den här frågan.

4.2 Frågeställare: Har pyramidens form effekt på initieringen?

Ra: Jag är Ra. Då vi började med den förra sessionens fråga har du redan registrerat i ditt individuella minneskomplex den första användningen av formen som har att göra med kroppskomplexets initiering. Andens initiering var en mer omsorgsfullt utformad typ av initiering i fråga om tid/rum-förhållandena kring vilka entiteten som ska initieras fann sig själv i.

Om du föreställer med mig sidan av den så kallade pyramidformen och mentalt föreställer dig denna triangel skuren i fyra lika trianglar, kommer du att finna att skärningspunkten av triangeln som är på den första nivån på var och en av de fyra sidorna formar en diamant på ett plan som är horisontellt. Mitten av det här planet är den lämpliga platsen för skärningspunkten av energierna som strömmar från de oändliga dimensionerna och de olika sammanvävda energifält av sinne/kropp/ande-komplexet.

Alltså var det utformat att den som skulle initieras skulle kunna, genom sinnet, uppfatta och sedan kanalisera den här, skall vi säga, porten till intelligent oändlighet. Detta var då den andra poängen för utformningen av denna specifika form.

Kan vi ge en ytterligare beskrivning av någon typ på din fråga?

4.3 Frågeställare: Såsom jag förstår det då, ska den initierade vara på pyramidens mittlinje, men på en höjd ovanför basen såsom fastställt av skärningspunkten av de fyra trianglarna som gjordes genom att dela varje sida i fyra trianglar. Är detta rätt?

Ra: Detta är rätt.

4.4 Frågeställare: Då finns det vid denna punkt en fokusering av energi som är extradimensionell i förhållande till våra dimensioner. Har jag rätt?

Ra: Du kan använda det där vibrerande ljudkomplexet. Det är dock inte helt och särskilt korrekt då det inte finns några "extra" dimensioner. Vi skulle föredra användandet av termen "multi" dimensioner.

4.5 Frågeställare: Har pyramidens storlek en funktion i initieringens effektivitet?

Ra: Jag är Ra. Pyramid av varje storlek har sin egen punkt av inströmning av intelligent oändlighet. Därmed kommer en mycket liten pyramid, som kan placeras under en kropp eller ovan en kropp, att ha specifika och olika effekter beroende på kroppens placering i förhållande till inträdespunkten av intelligent oändlighet.

För initieringsändamålen behövde storleken bli tillräckligt stor för att skapa en känsla av storlek som tornar upp sig så att inträdespunkten av multidimensionell intelligent oändlighet skulle fullständigt genomsyra och fylla kanalen, hela kroppen skall kunna vila i detta fokuserade område. Vidare var det nödvändigt för healing-ändamålen att både kanalen och den som ska healas skall kunna vila inom denna fokuserade punkt.

4.6 Frågeställare: Är den stora pyramiden i Giza fortfarande användbar för detta ändamål eller fungerar den inte längre?

Ra: Jag är Ra. Den, liksom många andra pyramidstrukturer, är som ett ostämt piano: den, som detta instrumentet skulle uttrycka det, spelar melodi, men åh, så dåligt. Disharmonin gnisslar i den känslige. Endast spöket av den strömningen ännu återstår på grund av förskjutningen av strömningspunkterna som i sin tur beror på er planets skiftande elektromagnetiska fält; också på grund av de dissonanta vibrerande komplexen hos dem som har använt denna initierings- och healingplats för mindre medkännande ändamål.

4.7 Frågeställare: Skulle det vara möjligt att bygga en pyramid och lämpligen justera den och använda den idag med materialer som vi har tillgängliga?

Ra: Jag är Ra. Det är ganska möjligt för er att bygga en pyramidstruktur. Materialet som används är inte avgörande, blott proportioner av tid/rumskomplexer. Dock beror användningen av strukturen för initiering och healing fullständigt på de inre disciplinerna av kanalerna som försöker sig på sådant arbete.

4.8 Frågeställare: Då skulle min fråga vara, finns det individer inkarnerade på planeten idag som skulle ha de nödvändiga inre disciplinerna att, genom att använda era instruktioner, konstruera och initieras i en pyramid som de har byggt och sedan möjligen göra det igen? Är det här inom gränserna för vad någon kan göra på planeten idag, eller finns det ingen tillgänglig för detta?

Ra: Jag är Ra. Det finns människor, som du kallar dem, som kan ta an detta kall i detta nexus. Vi vill dock påpeka ännu en gång att tiden för pyramiderna, som ni skulle kalla det, är förbi. Det är förvisso en tidlös struktur. Dock var strömningarna från universumet vid den tidpunkten då vi försökte hjälpa den här planeten sådana som krävde en viss förståelse av renhet. Den här förståelsen har, då strömningarna roterar och alla ting utvecklas, förändrats till en mer upplyst syn på renhet. Därmed finns det bland ert folk vid den här tiden de vars renhet är redan ett med intelligent oändlighet. Utan användning av strukturer kan healer/patient erhålla healing.

Kan vi ytterligare tala om någon specifik punkt?

4.9 Frågeställare: Är det möjligt för dig att instruera i dessa healingtekniker om vi skulle kunna göra dessa individer tillgängliga som har den medfödda förmågan?

Ra: Jag är Ra. Det är möjligt. Vi måste tillägga att många system av att undervisa/lära in healing/patient-nexus är lämpliga med tanke på de olika sinne/kropp/ande-komplexer. Vi ber din föreställningsförmåga att reflektera över sinnets relativa enkelhet i den tidigare cykeln och de mindre distorserade men oftast alltför komplexa uppfattningarna och tanke/ande-processerna av samma sinne/kropp/ande-komplex efter många inkarnationer.

Vi ber också din föreställningsförmåga att tänka sig dem som har valt distorsionen av service och har avlägsnat sina sinne/kropp/ande-komplex från en dimension till en annan så att de för med sig i en ibland helt latent form många färdigheter och förståelser som närmare matchar distorsionerna av healing/patient-processerna.

4.10 Frågeställare: Jag skulle väldigt gärna vilja fortsätta utredningen av möjligheten av den här healing-processen, men jag är lite vilse gällande var man ska börja. Kan du berätta för mig vad mitt första steg skulle vara?

Ra: Jag är Ra. Jag kan inte berätta för dig vad du ska fråga. Jag kan föreslå att du överväger den något komplexa informationen som just givits och därmed upptäcker flera vägar till utfrågning. Det finns en "hälsa", som du kallar det, i er polariserade miljö, men det finns flera markant olika distorsioner av typer av sinne/kropp/ande-komplex. Varje typ måste bedriva sin egen inlärning/undervisning i detta område.

4.11 Frågeställare: Jag skulle anta att det första steget skulle vara att hitta en individ med förmåga medförd med honom in i denna inkarnation? Är detta rätt?

Ra: Jag är Ra. Detta är rätt.

4.12 Frågeställare: När jag väl har valt en individ att utföra healing, skulle det vara till hjälp att få instruktioner från dig. Är detta möjligt?

Ra: Jag är Ra. Detta är möjligt med tanke på distorsionerna av de vibrerande ljudkomplex.

4.13 Frågeställare: Jag antar då att den utvalde individen skulle nödvändigtvis vara en som var väldigt mycket i harmoni med Lagen om Ett. Även om han kanske inte har någon intellektuell förståelse av den, borde han leva Lagen om Ett. Är detta korrekt?

Ra: Jag är Ra. Detta är både korrekt och felaktigt. Det första fallet, nämligen korrekthet, skulle gälla för en sådan som frågeställaren själv som har distorsionen mot healing, som du kallar det.

Felaktigheten som skall observeras är healingen hos dem vars aktiviteter i din rum/tid-illusion inte återspeglar Lagen om Ett, men vars förmåga har funnit sin väg till intelligent oändlighet, oberoende av existensplan i vilket denna distorsion hittats.

4.14 Frågeställare: [Avsides: Jim, förstod du?] Jag är lite förvirrad. Jag förstod dig delvis; jag är inte säker på att jag förstod dig helt. Kan du upprepa det på ett annat sätt?

Ra: Jag kan upprepa det på många sätt med tanke på detta instrumentets kunskaper av era vibrerande ljudkomplex. Jag ska sträva efter en kortare distorsion denna gång.

Två sorter finns det som kan heala: de som är som dig som, genom att ha en medfödd distorsion mot kunskapsgivande av Lagen om Ett, kan heala men gör det inte; och de som, genom att ha samma kunskap men utan att visa någon markant medveten distorsion mot Lagen om Ett i sinne, kropp eller ande, icke desto mindre har öppnat en kanal till samma förmåga. Poängen är att det finns de som utan ordentlig träning, skall vi säga, likväl healar.

Det är en ytterligare föremål av intresse att de vars liv inte motsvarar deras arbete kan finna viss svårighet i att absorbera den intelligenta oändlighetens energi och därmed bli ganska distorserade på ett sådant sätt att det orsakar disharmoni i dem själva och andra, och kanske även finna det nödvändigt att upphöra med den healande aktiviteten. Därför är de av den första typen, de som söker att tjäna och är villiga att bli tränade i tanke, ord och handling, är de som bekvämt kommer att kunna bibehålla distorsionen mot servicen inom healingområdet.

4.15 Frågeställare: Skulle det då kunna vara möjligt för dig att träna oss i healing-användningen?

Ra: Jag är Ra. Det är möjligt.

4.16 Frågeställare: Kommer du att träna oss?

Ra: Vi ska.

4.17 Frågeställare: Jag har ingen aning om hur långt detta skulle ta eller om du ens kan berätta något om detta. Är det möjligt för dig att ge mig en översikt av det träningsprogrammet som krävs? Jag har ingen kunskap om vilka frågor man ska ställa vid denna tidpunkt. Jag ställer den här frågan i hopp om att den låter vettig.

Ra: Jag är Ra. Vi betraktar din begäran om information, för som du noterat finns det ett betydande antal av vibrerande ljudkomplex som kan användas i följd för att träna healern.

En översikt är ett väldigt passande inträde i det som är inblandat, som du kan förstå.

För det första, sinnet måste bli känt för sig självt. Detta är kanske den mest krävande delen av healing-arbetet. Om sinnet känner sig självt, då har den viktigaste aspekten av healingen skett, för medvetande är mikrokosmos av Lagen om Ett.

Den andra delen har att göra med disciplinerna av kroppskomplexen. I de strömningar som når er planet vid denna tid har dessa förståelser och discipliner att göra med balansen mellan kärlek och visdom i kroppens användning i sina naturliga funktioner.

Det tredje området är andligt, och i detta område är de två första disciplinerna sammankopplade genom uppnådd kontakt med intelligent oändlighet.

4.18 Frågeställare: Jag tror att jag har en idé om genomförandet – en liten idé, i alla fall, om genomförandet - av det första steget. Kan du utveckla stegen? De andra två stegen är jag inte alls bekant med.

Ra: Jag är Ra. Föreställ dig kroppen. Föreställ dig de tätare aspekterna av kroppen. Fortsätt därifrån till den allra finaste kunskapen av energibanorna som roterar och orsakar att kroppen får energi. Förstå att kroppens alla naturliga funktioner har alla aspekter, från täta till fina, och kan omvandlas till vad du kan kalla sakramentala. Detta är en kort granskning av det andra området.

För att tala om det tredje: föreställ dig, om du vill, magnetens funktion. Magneten har två poler. En sträcker sig upp. Den andra går ner. Andens funktion är att integrera den uppåtgående längtan av sinnes-/kroppsenergi med den nedstörtande strömningen av oändlig intelligens. Detta är en kort förklaring av det tredje området.

4.19 Frågeställare: Skulle då detta träningsprogram innebära specifika saker att göra, specifika instruktioner och övningar?

Ra: Jag är Ra. Vi är inte vid denna tid inkarnerade bland era folk; därmed kan vi vägleda och försöka att specificera, men vi kan inte, genom exempel, visa. Detta är ett handikapp. Dock bör det verkligen finnas ganska specifika övningar för sinne, kropp och ande under den undervisnings-/inlärningsprocessen som vi erbjuder.

Det skall återigen upprepas att healing är blott en distorsion av Lagen om Ett. För att nå en odistorserad förståelse av denna lag, är det inte nödvändigt att heala eller faktiskt visa någon manifestation, utan endast utöva disciplinerna av förståelse.

Vi vill be om att en eller två frågor till skall vara avslutningen av denna session.

4.20 Frågeställare: Mitt mål är att främst upptäcka mer om Lagen om Ett, och det skulle vara till stor hjälp att upptäcka healingteknikerna. Jag är medveten om ditt problem med hänsyn till fri vilja. Kan du ge - Du kan inte ge förslag, så jag ska fråga dig om du kan upplysa mig om Lagen om Ett och lagarna om healing?

Ra: Jag är Ra. Lagen om Ett, fastän bortom namnets begränsningar, som du kallar vibrerande ljudkomplex, kan närmas genom påståendet att alla ting är ett, att det inte finns polaritet, inget rätt eller fel, ingen disharmoni, utan endast identitet. Allt är ett, och detta ett är kärlek/ljus, ljus/kärlek, den oändliga Skaparen.

En av primära distorsionerna av Lagen om Ett är den om healing. Healing uppstår när ett sinne/kropp/ande-komplex inser, djupt inom sig, Lagen om Ett; det vill säga att det finns ingen disharmoni, ingen ofullkomlighet; att allt är komplett och helt och perfekt. Därmed reformerar den intelligenta oändligheten inom detta sinne/kropp/ande-komplex illusionen av kropp, sinne eller ande till en form förenlig med Lagen om Ett. En healer agerar som energigivare eller katalysator för denna helt individuella process.

En sak som kan vara av intresse är att en healer som ber om att lära sig måste ta distorsionen förstått som ansvar för denna bedjan/mottagande, därmed healing. Detta är en ära/plikt som måste omsorgsfullt övervägas i fri vilja innan frågandet.

4.21 Frågeställare: Jag antar att vi borde fortsätta imorgon.

Ra: Jag är Ra. Ditt antagande är korrekt om du inte känner att en viss fråga är nödvändig. Detta instrument värnas bäst av ungefär denna längd av arbete.

4.22 Frågeställare: En kort fråga. Är det här instrumentet kapabelt till två av dessa sessioner per dag eller borde det förbli en?

Ra: Jag är Ra. Detta instrumentet är kapabelt till två sessioner om dagen. Dock måste hon uppmuntras till att hålla sitt kroppsliga komplex starkt genom förtäringen av era livsmedel i en utsträckning som överstiger detta instrumentets normala intag av era livsmedel, detta på grund av det fysiska materialet som vi använder för att prata.

Vidare måste detta instrumentets aktiviteter övervakas för att förhindra överaktivitet, för denna aktivitet motsvarar ett ansträngande arbete på den fysiska nivån.

Om dessa uppmaningar beaktas, skulle de två sessionerna vara möjliga. Vi önskar inte att tömma ut det här instrumentet.

4.23 Frågeställare: Tack, Ra.

Ra: Jag är Ra. Jag lämnar er i kärleken och ljuset av en Oändlig Intelligens som är Skaparen. Gå vidare, jublande i makten och friden av Ett. Adonaj.

5 ⇒

⇐ 3

Upp till toppen

The original Law of One books are copyright ©1982, 1984, 1998 L/L Research. The Ra Contact books are copyright ©2018 L/L Research and Tobey Wheelock.
This site copyright ©2003–2024 Tobey Wheelock.

Questions? Comments? Email me: tw at law of one dot info.

Göm annonser