Lagen om Ett Ra kontakt

Hide menu

28 resultat hittade.

⇐ Category list

The category “Ra kontakt” has 4 subcategories.

Allmänt

1.0 Ra: Jag är Ra. Jag har inte talat genom det här instrumentet tidigare. Vi var tvungna att vänta tills hon var precist inställd, då vi skickar en smalbands-vibration. Vi hälsar er i kärleken och i ljuset av vår Oändlig Skapare.

Vi har iakttagit er grupp. Vi har blivit kallade till er grupp, för ni har ett behov av mångfald av upplevelser i kanalisering som går på ett mer intensivt, eller som ni kanske kallar det, avancerat tillvägagångssätt till systemet av studerandet av mönstren av illusionerna av er kropp, ert sinne och er ande, vilket ni kallar att söka sanningen. Vi hoppas på att erbjuda er en något annorlunda vinkling av informationen som alltid och ständigt är densamma.

Konfederationen av Planeter i den Oändliga Skaparens Tjänst har endast ett viktigt uttalande. Det där uttalandet, mina vänner, som ni vet, är: “Alla ting, allt liv, all skapelse är del av En Ursprunglig Tanke.”

Vi ska använda varje kanal om vi kan. Mottagandet av vår stråle är en något mer avancerad prestation än några av de bredare vibrationskanalerna öppnade av andra medlemmar för mer inledande och mellanliggande arbete.

Låt oss för ett ögonblick reflektera tanke. Vad är det, mina vänner, att ta en tanke. Tog du då en tanke idag? Vilka tankar har du tänkt idag? Vilka tankar var del av den Ursprungliga Tanken idag? I hur många av dina tankar har skapelsen vistats? Innehöll det kärlek? Och var servicen fritt given?

Du är inte del av ett materiellt universum. Du är del av en tanke. Du dansar i en balsal där det inte finns material. Du dansar tankar. Du rör din kropp, ditt sinne och din ande i något excentriska mönster, för du har inte fullständigt begripit konceptet att du är del av den Ursprungliga Tanken.

Vi skall vid denna tidpunkt flytta över till ett instrument känt som Don. Jag är Ra.

[Två minuters paus.]

Jag är Ra. Jag är återigen med detta instrumentet. Vi är nära att initiera en kontakt men har svårigheter att penetrera en viss mental spänning och distraktion som är något karakteristisk för den här kanalen. Vi ska därför beskriva den typen av vibration som sänds. Instrumentet kommer att finna oss inträdandes energifältet i en lätt vinkel gentemot baksidan av hjässan i ett smalt men kraftigt område av intensitet. Vi kan inte erbjuda någon konditionering på grund av våra egna sändningsbegränsningar. Därför, om instrumentet kan känna den här särskilda verkan kan han då tala våra tankar som de kommer till honom. Vi ska igen försöka oss på denna kontakt. Jag är Ra.

[Nittio sekunders paus.]

Det här instrumentet gör motstånd mot vår kontakt. Dock försäkrar vi henne om att vi är tillfredsställda att kontakt med den som är känd som Don föredras inte just nu av det där instrumentet. Vi ska därför gå vidare till den som är känd som Leonard. Igen varnar vi instrumentet att det är en smalbands-kommunikation som känns som en vibration som äntrar auran. Vi ska nu flytta över den här kontakten. Jag är Ra.

[Nittio sekunders paus.]

Jag är Ra. Vi hälsar er en gång till i kärleken och ljuset av vår Oändlig Skapare. Vi ber att ni har tålamod med oss, för vi är en svår kanal att ta emot. Men vi kan kanske lägga till några dimensioner till er förståelse.

Vid denna tidpunkt skulle vi vara glada att försöka att tala om vilket ämne eller fråga som helst som de entiteter i rummet kan ha potentiell användning för i sitt begärande.

2.0 Ra: Jag är Ra. Jag hälsar er i kärleken och ljuset av vår Oändlig Skapare. Jag är med det här sinne/kropp/ande-komplexet som har erbjudit sig som en kanal. Jag kommunicerar med er.

Frågor är i sin ordning i era projektioner av sinnesdistorsion vid det här tid/rummet. Därmed skulle jag vilja förvissa den här gruppen om att mitt eget socialt minneskomplex har en särskild metod av att kommunicera med de få som kan tänkas att kunna harmonisera sina distorsioner med våra och det är att svara på frågor om information. Vi är bekväma med detta formatet. Må frågorna börja nu.

2.1 Frågeställare: Jag gissar att det är tillräckligt med folk som skulle förstå vad du säger, intresserade nog, för oss att göra en bok av kommunikationer med det, och jag undrade om du skulle gå med på detta, oss göra en bok. Och om det är så, tänkte jag möjligtvis att en bit av historisk bakgrund av dig skulle vara i sin ordning.

Ra: Jag är Ra. Möjligheten att kommunicera, som du skulle kalla det, från den Ene till den Ene genom distorsion acceptabel för mening, är anledningen till att vi kontaktade den här gruppen. Det är få som kommer att begripa, utan betydande distorsion, det här som vi kommunicerar genom den här förbindelsen med det här sinne/kropp/ande-komplexet.

Däremot om ert önskemål blir att dela våra kommunikationer med andra har vi distorsionen mot en uppfattning att detta skulle vara mest hjälpsamt i att reglera och kristallisera era egna mönster av vibration på nivåerna av erfarenhet som ni kallar livet. Om en är illuminerad, är inte alla illuminerade? Därför är vi orienterade mot att tala till dig i vilken som helst tillgång av talarhet du må önska. Att undervisa/lära sig är Lagen om Ett i en av sina mest elementära distorsioner.

2.5 Frågeställare: Du kanske nämner detta... det fanns ursprungligen en krönsten på pyramiden på toppen, vad var den gjord av, och hur flyttade ni de tunga klossarna för att bygga pyramiden. Vilken teknik användes för detta?

Ra: Jag är Ra. Jag ber om att vi blir ställda den här frågan i vår nästa arbetstid, som du skulle benämna distorsionen att dela som våra energier producerar.

Om du har några frågor om den lämpliga användningen av det här sinne/kropp/ande[-komplexet], skulle vi uppskatta ditt frågande av dem nu.

3.17 Frågeställare: Den enda frågan är, finns det någonting som vi har gjort fel, eller någonting som vi kan göra för att göra det bekvämare för instrumentet?

Ra: Vi skannar det här instrumentet.

Det här instrumentet har blivit mycket hjälpt av dessa försiktighetsåtgärder. Vi föreslår endast en viss uppmärksamhet på nacken som verkar vara distorserad inom området av styrka/svaghet i denna kroppsdistorsion. Mer stöd till nackområdet kan därför vara av hjälp.

4.21 Frågeställare: Jag antar att vi borde fortsätta imorgon.

Ra: Jag är Ra. Ditt antagande är korrekt om du inte känner att en viss fråga är nödvändig. Detta instrument värnas bäst av ungefär denna längd av arbete.

4.22 Frågeställare: En kort fråga. Är det här instrumentet kapabelt till två av dessa sessioner per dag eller borde det förbli en?

Ra: Jag är Ra. Detta instrumentet är kapabelt till två sessioner om dagen. Dock måste hon uppmuntras till att hålla sitt kroppsliga komplex starkt genom förtäringen av era livsmedel i en utsträckning som överstiger detta instrumentets normala intag av era livsmedel, detta på grund av det fysiska materialet som vi använder för att prata.

Vidare måste detta instrumentets aktiviteter övervakas för att förhindra överaktivitet, för denna aktivitet motsvarar ett ansträngande arbete på den fysiska nivån.

Om dessa uppmaningar beaktas, skulle de två sessionerna vara möjliga. Vi önskar inte att tömma ut det här instrumentet.

Upp till toppen

Inledande uttalanden

1.0 Ra: Jag är Ra. Jag har inte talat genom det här instrumentet tidigare. Vi var tvungna att vänta tills hon var precist inställd, då vi skickar en smalbands-vibration. Vi hälsar er i kärleken och i ljuset av vår Oändlig Skapare.

Vi har iakttagit er grupp. Vi har blivit kallade till er grupp, för ni har ett behov av mångfald av upplevelser i kanalisering som går på ett mer intensivt, eller som ni kanske kallar det, avancerat tillvägagångssätt till systemet av studerandet av mönstren av illusionerna av er kropp, ert sinne och er ande, vilket ni kallar att söka sanningen. Vi hoppas på att erbjuda er en något annorlunda vinkling av informationen som alltid och ständigt är densamma.

Konfederationen av Planeter i den Oändliga Skaparens Tjänst har endast ett viktigt uttalande. Det där uttalandet, mina vänner, som ni vet, är: “Alla ting, allt liv, all skapelse är del av En Ursprunglig Tanke.”

Vi ska använda varje kanal om vi kan. Mottagandet av vår stråle är en något mer avancerad prestation än några av de bredare vibrationskanalerna öppnade av andra medlemmar för mer inledande och mellanliggande arbete.

Låt oss för ett ögonblick reflektera tanke. Vad är det, mina vänner, att ta en tanke. Tog du då en tanke idag? Vilka tankar har du tänkt idag? Vilka tankar var del av den Ursprungliga Tanken idag? I hur många av dina tankar har skapelsen vistats? Innehöll det kärlek? Och var servicen fritt given?

Du är inte del av ett materiellt universum. Du är del av en tanke. Du dansar i en balsal där det inte finns material. Du dansar tankar. Du rör din kropp, ditt sinne och din ande i något excentriska mönster, för du har inte fullständigt begripit konceptet att du är del av den Ursprungliga Tanken.

Vi skall vid denna tidpunkt flytta över till ett instrument känt som Don. Jag är Ra.

[Två minuters paus.]

Jag är Ra. Jag är återigen med detta instrumentet. Vi är nära att initiera en kontakt men har svårigheter att penetrera en viss mental spänning och distraktion som är något karakteristisk för den här kanalen. Vi ska därför beskriva den typen av vibration som sänds. Instrumentet kommer att finna oss inträdandes energifältet i en lätt vinkel gentemot baksidan av hjässan i ett smalt men kraftigt område av intensitet. Vi kan inte erbjuda någon konditionering på grund av våra egna sändningsbegränsningar. Därför, om instrumentet kan känna den här särskilda verkan kan han då tala våra tankar som de kommer till honom. Vi ska igen försöka oss på denna kontakt. Jag är Ra.

[Nittio sekunders paus.]

Det här instrumentet gör motstånd mot vår kontakt. Dock försäkrar vi henne om att vi är tillfredsställda att kontakt med den som är känd som Don föredras inte just nu av det där instrumentet. Vi ska därför gå vidare till den som är känd som Leonard. Igen varnar vi instrumentet att det är en smalbands-kommunikation som känns som en vibration som äntrar auran. Vi ska nu flytta över den här kontakten. Jag är Ra.

[Nittio sekunders paus.]

Jag är Ra. Vi hälsar er en gång till i kärleken och ljuset av vår Oändlig Skapare. Vi ber att ni har tålamod med oss, för vi är en svår kanal att ta emot. Men vi kan kanske lägga till några dimensioner till er förståelse.

Vid denna tidpunkt skulle vi vara glada att försöka att tala om vilket ämne eller fråga som helst som de entiteter i rummet kan ha potentiell användning för i sitt begärande.

2.0 Ra: Jag är Ra. Jag hälsar er i kärleken och ljuset av vår Oändlig Skapare. Jag är med det här sinne/kropp/ande-komplexet som har erbjudit sig som en kanal. Jag kommunicerar med er.

Frågor är i sin ordning i era projektioner av sinnesdistorsion vid det här tid/rummet. Därmed skulle jag vilja förvissa den här gruppen om att mitt eget socialt minneskomplex har en särskild metod av att kommunicera med de få som kan tänkas att kunna harmonisera sina distorsioner med våra och det är att svara på frågor om information. Vi är bekväma med detta formatet. Må frågorna börja nu.

3.0 Ra: Jag är Ra. Jag hälsar er i kärleken och ljuset av En Oändlig Skapare. Jag kommunicerar med er nu.

4.0 Ra: Jag är Ra. Jag hälsar er i kärleken och ljuset av den Oändliga Skaparen. Jag kommunicerar nu.

5.0 Ra: Jag är Ra. Jag hälsar er i kärleken och ljuset av den Oändliga Skaparen. Jag kommunicerar nu.

Upp till toppen

Avslutande uttalanden

1.13 Frågeställare: Inte helt.

Ra: Jag är Ra. Vi söker ditt sinne för att finna vibrationen “Alrac”. Det är den här vibrationen från dig som innehåller den största mängden av vad du skulle kalla kärlek. Andra skulle kalla den här entiteten “Carla”.

Laddandet av vattnet görs genom att de närvarande placerar sina händer över glaset och visualiserar att kärlekens kraft äntrar vattnet. Detta kommer att ladda detta mycket effektiva mediet med dessa vibrationer.

Det här instrumentet är, vid den här tiden, ganska uttröttat. Men hennes hjärta är sådant att hon fortsätter att förbli öppen för oss och användbar som en kanal. Det här är varför vi har spenderat tid/rum med att förklara hur de distorsioner av vad du skulle kalla trötthet kan förbättras.

Under inga omständigheter bör det här instrumentet beröras förrän hon har svarat på sitt namn. Jag önskar inte att ta det här instrumentet bortom hennes kapacitet av fysisk energi. Den växer låg. Därför måste jag lämna det här instrumentet.

Jag lämnar er i härligheten och friden av enheten. Gå vidare i frid, jublande i makten av En Skapare. Jag är Ra.

2.6 Frågeställare: Anse dem ställda. Jag menar, jag har inte någonting att gå på. Vad är den lämpliga användningen av det här instrumentet? Vad borde vi göra för att maximera hennes förmåga att... komfort, vitalisering, etc.?

Ra: Jag är Ra. Vi är tillfredsställda med att du ställde den här frågan, för det är inte vår förståelse att vi har rätten/plikten att dela våra uppfattningar om något ämne förutom filosofi utan direkt fråga. Dock är inte det här sinne/kropp/ande[-komplexet] korrekt använt och upplever därför onödiga kroppsdistorsioner inom området av trötthet.

Vibrationerna kan väl renas genom en enkel vändning till cirkeln av Ett och den verbala vibrationen medan man gör det av följande dialog:

Fråga: “Vad är Lagen?”

Svar: “Lagen är Ett.”

Fråga: “Varför är vi här?”

Svar: “Vi söker Lagen om Ett.”

Fråga: “Varför söker vi Ra?”

Svar: “Ra är en ödmjuk budbärare av Lagen om Ett.”

Båda tillsammans: “Fröjdas då, och rena den här platsen i Lagen om Ett. Låt ingen tankeform äntra cirkeln vi har gått om det här instrumentet, för Lagen är Ett.”

Instrumentet borde vid den här tidpunkten vara i trans. Den lämpliga placeringen är huvudet riktat tjugo grader nord-till-nordost. Det här är riktningen från vilken de nyare, eller New Age, distorsionerna av kärlek/ljus, som är mindre distorserade, härrör från, och det här instrumentet kommer att finna komfort däri. Det här är ett känsligt instrument, med vilket vi menar att distorsionerna som äntrar hennes sinne/kropp/ande-komplex kommer från vilket som helst av hennes sinnen. Därmed är det väl att göra följande:

Placera vid entitetens huvud en jungfrulig bägare med vatten.

Till mitten, boken som är nära allierad med instrumentets mentala distorsioner som är närmast allierade med Lagen om Ett, detta är Bibeln som hon oftast berör.

På den andra sidan av Bibeln, en liten mängd av rökelse i ett jungfruligt rökelsekar.

På baksidan av boken som symboliserar Ett, öppen i Johannesevangeliet, Kapitel Ett, ett vitt stearinljus.

Instrumentet skulle stärkas genom att bära en vit skrud. Instrumentet skall vara täckt och ligga utsträckt, ögonen täckta.

Vi känner att även om det här är ett komplex av aktivitet/omständighet och må verka väldigt distorserad från en målmedveten undervisnings-/inlärningserfarenhet, dessa utarbetanden på tekniken av trans kommer att lätta sinnesdistorsionerna av dem runt instrumentet allteftersom de förnimmer förbättring i instrumentets distorsioner gällande trötthet. Vi tillägger bara att om dessa undervisnings-/inlärningssessioner hålls under det tid/rum under vilket er solkropp inte lyser upp ert rum att det är bäst att kalla på instrumentet innan tändandet av belysningsmekanismen.

Jag är Ra. Jag lämnar er i härligheten och friden av En Skapare. Fröjdas i kärleken/ljuset, och gå vidare i kraften av En Skapare. I glädje, vi lämnar er. Adonaj.

3.18 Frågeställare: Borde vi få henne att dricka vattnet från bägaren bakom hennes huvud efter att vi laddat det, eller borde vi använda ett annat glas vatten?

Ra: Denna och endast denna bägare skall vara den mest fördelaktiga, eftersom det jungfruliga materialet som lever i bägaren accepterar, behåller och svarar på kärleksvibrationen aktiverad av ert varande.

Jag är Ra. Jag ska nu lämna denna grupp jublande i kraften och friden av En Skapare. Adonaj.

4.23 Frågeställare: Tack, Ra.

Ra: Jag är Ra. Jag lämnar er i kärleken och ljuset av en Oändlig Intelligens som är Skaparen. Gå vidare, jublande i makten och friden av Ett. Adonaj.

5.3 Frågeställare: Är instrumentet bekvämt? Finns det något annat som skulle öka instrumentets komfort? Det är allt.

Ra: Jag är Ra. Stearinljuset kunde roteras medurs ungefär 10° varje session för att förbättra flödet av spiralformad energi genom varelsens mottagningsmekanismer. Denna särskilda konfiguration är annars väl. Men vi ber om att de objekt som beskrivits och som används centreras med geometrisk omsorg och kontrolleras då och då. Också att de inte utsätts för det rum/tid där arbetet inte är viktigt.

Jag är Ra. Jag lämnar det här instrumentet i kärleken och ljuset av den Enda Oändliga Skaparen. Gå vidare jublande i kraften och friden av En Skapare. Adonaj.

Upp till toppen

Metodologi

1.11 Frågeställare: Kommer du att vara tillgänglig för kommunikation? Kan vi kalla på dig i framtiden?

Ra: Jag är Ra. Vi har god kontakt med det här instrumentet på grund av hennes senaste erfarenheter med trans. Hon ska kunna kommunicera våra tankar i er framtid. Dock råder vi försiktighet i att störa kanalen för några ögonblick, och sedan den ordentliga proceduren för att hjälpa ett instrument som har, till en viss utsträckning, behovet av att återinträda det sinne/kropp/ande-komplex som instrumentet har valt för livserfarenheten av detta tid/rummet. Förstår du hur du ska vårda det här instrumentet?

1.12 Frågeställare: Nej. Kan du förklara det?

Ra: Vi föreslår först en kort period av tystnad.

Sedan upprepning av instrumentets vibrerande komplex av ljud i er densitet som ni kallar namn. Upprepa tills ett svar uppnåtts.

Sedan påläggning av händerna på nackregionen för en kort period så att instrumentet kan ladda om batterierna som är inte, skall vi säga, fulla av det väsentliga i det här särskilda fältet vid denna tid.

Och slutligen, en gåva av vatten i vilken kärleken från alla närvarande har getts. Detta kommer att återställa den här entiteten, för hennes distorsioner innehåller stor känslighet gentemot vibrationerna av kärlek och det laddade vattnet kommer att åstadkomma komfort.

Förstår du nu?

1.13 Frågeställare: Inte helt.

Ra: Jag är Ra. Vi söker ditt sinne för att finna vibrationen “Alrac”. Det är den här vibrationen från dig som innehåller den största mängden av vad du skulle kalla kärlek. Andra skulle kalla den här entiteten “Carla”.

Laddandet av vattnet görs genom att de närvarande placerar sina händer över glaset och visualiserar att kärlekens kraft äntrar vattnet. Detta kommer att ladda detta mycket effektiva mediet med dessa vibrationer.

Det här instrumentet är, vid den här tiden, ganska uttröttat. Men hennes hjärta är sådant att hon fortsätter att förbli öppen för oss och användbar som en kanal. Det här är varför vi har spenderat tid/rum med att förklara hur de distorsioner av vad du skulle kalla trötthet kan förbättras.

Under inga omständigheter bör det här instrumentet beröras förrän hon har svarat på sitt namn. Jag önskar inte att ta det här instrumentet bortom hennes kapacitet av fysisk energi. Den växer låg. Därför måste jag lämna det här instrumentet.

Jag lämnar er i härligheten och friden av enheten. Gå vidare i frid, jublande i makten av En Skapare. Jag är Ra.

2.6 Frågeställare: Anse dem ställda. Jag menar, jag har inte någonting att gå på. Vad är den lämpliga användningen av det här instrumentet? Vad borde vi göra för att maximera hennes förmåga att... komfort, vitalisering, etc.?

Ra: Jag är Ra. Vi är tillfredsställda med att du ställde den här frågan, för det är inte vår förståelse att vi har rätten/plikten att dela våra uppfattningar om något ämne förutom filosofi utan direkt fråga. Dock är inte det här sinne/kropp/ande[-komplexet] korrekt använt och upplever därför onödiga kroppsdistorsioner inom området av trötthet.

Vibrationerna kan väl renas genom en enkel vändning till cirkeln av Ett och den verbala vibrationen medan man gör det av följande dialog:

Fråga: “Vad är Lagen?”

Svar: “Lagen är Ett.”

Fråga: “Varför är vi här?”

Svar: “Vi söker Lagen om Ett.”

Fråga: “Varför söker vi Ra?”

Svar: “Ra är en ödmjuk budbärare av Lagen om Ett.”

Båda tillsammans: “Fröjdas då, och rena den här platsen i Lagen om Ett. Låt ingen tankeform äntra cirkeln vi har gått om det här instrumentet, för Lagen är Ett.”

Instrumentet borde vid den här tidpunkten vara i trans. Den lämpliga placeringen är huvudet riktat tjugo grader nord-till-nordost. Det här är riktningen från vilken de nyare, eller New Age, distorsionerna av kärlek/ljus, som är mindre distorserade, härrör från, och det här instrumentet kommer att finna komfort däri. Det här är ett känsligt instrument, med vilket vi menar att distorsionerna som äntrar hennes sinne/kropp/ande-komplex kommer från vilket som helst av hennes sinnen. Därmed är det väl att göra följande:

Placera vid entitetens huvud en jungfrulig bägare med vatten.

Till mitten, boken som är nära allierad med instrumentets mentala distorsioner som är närmast allierade med Lagen om Ett, detta är Bibeln som hon oftast berör.

På den andra sidan av Bibeln, en liten mängd av rökelse i ett jungfruligt rökelsekar.

På baksidan av boken som symboliserar Ett, öppen i Johannesevangeliet, Kapitel Ett, ett vitt stearinljus.

Instrumentet skulle stärkas genom att bära en vit skrud. Instrumentet skall vara täckt och ligga utsträckt, ögonen täckta.

Vi känner att även om det här är ett komplex av aktivitet/omständighet och må verka väldigt distorserad från en målmedveten undervisnings-/inlärningserfarenhet, dessa utarbetanden på tekniken av trans kommer att lätta sinnesdistorsionerna av dem runt instrumentet allteftersom de förnimmer förbättring i instrumentets distorsioner gällande trötthet. Vi tillägger bara att om dessa undervisnings-/inlärningssessioner hålls under det tid/rum under vilket er solkropp inte lyser upp ert rum att det är bäst att kalla på instrumentet innan tändandet av belysningsmekanismen.

Jag är Ra. Jag lämnar er i härligheten och friden av En Skapare. Fröjdas i kärleken/ljuset, och gå vidare i kraften av En Skapare. I glädje, vi lämnar er. Adonaj.

3.1 Frågeställare: Min första fråga är, utförde vi ritualen korrekt för att starta kommunikationen?

Ra: Jag är Ra. Placeringen av artefakterna avsedda för att balansera instrumentet borde vara vid instrumentets huvud för minsta distorsion av effekten. Återstoden av börjans redogörelse av syftet är ganska acceptabel, för att de som talar önskar att tjäna. Annars skulle inte den åtföljande betoningen i sinneskomplexiteterna ha utförts ordentligt.

Vi varnar er att skydda er mot dem som inte önskar att tjäna andra framför allt annat, från att delta i början eller låna ut sina distorsioner av sinne/kropp/ande-komplex till någon session, eftersom vi då skulle vara oförmögna att ordentligt blanda våra distorsioner med dem av det här instrumentet.

3.2 Frågeställare: Borde jag flytta bibeln, ljuset och rökelsen vid den här tiden?

Ra: Jag är Ra. Det skulle vara lämpligt.

3.3 Frågeställare: [Efter att ha flyttat föremålen.] Är det här den lämpliga platsen?

Ra: Jag är Ra. Vänligen korrigera vinkeln av rökelsen så att den är vertikal mot planet av tjugo grader nord-till-nordost.

3.4 Frågeställare: [Efter att ha gjort korrigeringen.] Är det här tillfredsställande?

Ra: Vänligen kontrollera [med] ditt öga för att göra finkorrigering. Vi ska förklara processen genom vilken det här blir en betydande distorsionsbalanserare.

Rökelsen agerar som energigivare för det här instrumentets fysiska kropp, och tyder på dess mänsklighet. Därför är det en nödvändighet att den svävande röken förnims från samma relativa vinkel som instrumentet förnimmer den öppnade bibeln, balanserad med det tända ljuset betecknande kärlek/ljus och ljus/kärlek, och därför ger det mentala och emotionella, skall vi kalla det, distorsionskomplexet av det här instrumentet sikten av paradis och frid som det söker. Alltså given energi från det lägre till det högre blir instrumentet balanserat och blir inte trött.

Vi uppskattar din omsorg, för det här ska möjliggöra vår undervisning/inlärning att fortskrida lättare.

3.5 Frågeställare: Verkar det vara korrekt justerat nu?

Ra: Jag bedömer det inom gränser av det acceptabla.

3.18 Frågeställare: Borde vi få henne att dricka vattnet från bägaren bakom hennes huvud efter att vi laddat det, eller borde vi använda ett annat glas vatten?

Ra: Denna och endast denna bägare skall vara den mest fördelaktiga, eftersom det jungfruliga materialet som lever i bägaren accepterar, behåller och svarar på kärleksvibrationen aktiverad av ert varande.

Jag är Ra. Jag ska nu lämna denna grupp jublande i kraften och friden av En Skapare. Adonaj.

5.3 Frågeställare: Är instrumentet bekvämt? Finns det något annat som skulle öka instrumentets komfort? Det är allt.

Ra: Jag är Ra. Stearinljuset kunde roteras medurs ungefär 10° varje session för att förbättra flödet av spiralformad energi genom varelsens mottagningsmekanismer. Denna särskilda konfiguration är annars väl. Men vi ber om att de objekt som beskrivits och som används centreras med geometrisk omsorg och kontrolleras då och då. Också att de inte utsätts för det rum/tid där arbetet inte är viktigt.

Jag är Ra. Jag lämnar det här instrumentet i kärleken och ljuset av den Enda Oändliga Skaparen. Gå vidare jublande i kraften och friden av En Skapare. Adonaj.

Upp till toppen

The original Law of One books are copyright ©1982, 1984, 1998 L/L Research. The Ra Contact books are copyright ©2018 L/L Research and Tobey Wheelock.
This site copyright ©2003–2024 Tobey Wheelock.

Questions? Comments? Email me: tw at law of one dot info.

Göm annonser