Lagen om Ett Kategori Ra kontakt, Subcategory Avslutande uttalanden

5 resultat hittade.

The category “Ra kontakt” has 4 subcategories. Showing only “Avslutande uttalanden”. Show all questions and answers from “Ra kontakt”. Show all categories

Allmänt (7)

Inledande uttalanden (5)

Avslutande uttalanden (5)

Metodologi (11)


Donate More options
Get the books

Plenum Healer: offering metaphysical healing

Donate with PayPal button
More options

L/L Research

Try the Brave browser*

* Affiliate links.

Avslutande uttalanden

1.13 Frågeställare: Inte helt.

Ra: Jag är Ra. Vi söker ditt sinne för att finna vibrationen “Alrac”. Det är den här vibrationen från dig som innehåller den största mängden av vad du skulle kalla kärlek. Andra skulle kalla den här entiteten “Carla”.

Laddandet av vattnet görs genom att de närvarande placerar sina händer över glaset och visualiserar att kärlekens kraft äntrar vattnet. Detta kommer att ladda detta mycket effektiva mediet med dessa vibrationer.

Det här instrumentet är, vid den här tiden, ganska uttröttat. Men hennes hjärta är sådant att hon fortsätter att förbli öppen för oss och användbar som en kanal. Det här är varför vi har spenderat tid/rum med att förklara hur de distorsioner av vad du skulle kalla trötthet kan förbättras.

Under inga omständigheter bör det här instrumentet beröras förrän hon har svarat på sitt namn. Jag önskar inte att ta det här instrumentet bortom hennes kapacitet av fysisk energi. Den växer låg. Därför måste jag lämna det här instrumentet.

Jag lämnar er i härligheten och friden av enheten. Gå vidare i frid, jublande i makten av En Skapare. Jag är Ra.

2.6 Frågeställare: Anse dem ställda. Jag menar, jag har inte någonting att gå på. Vad är den lämpliga användningen av det här instrumentet? Vad borde vi göra för att maximera hennes förmåga att... komfort, vitalisering, etc.?

Ra: Jag är Ra. Vi är tillfredsställda med att du ställde den här frågan, för det är inte vår förståelse att vi har rätten/plikten att dela våra uppfattningar om något ämne förutom filosofi utan direkt fråga. Dock är inte det här sinne/kropp/ande[-komplexet] korrekt använt och upplever därför onödiga kroppsdistorsioner inom området av trötthet.

Vibrationerna kan väl renas genom en enkel vändning till cirkeln av Ett och den verbala vibrationen medan man gör det av följande dialog:

Fråga: “Vad är Lagen?”

Svar: “Lagen är Ett.”

Fråga: “Varför är vi här?”

Svar: “Vi söker Lagen om Ett.”

Fråga: “Varför söker vi Ra?”

Svar: “Ra är en ödmjuk budbärare av Lagen om Ett.”

Båda tillsammans: “Fröjdas då, och rena den här platsen i Lagen om Ett. Låt ingen tankeform äntra cirkeln vi har gått om det här instrumentet, för Lagen är Ett.”

Instrumentet borde vid den här tidpunkten vara i trans. Den lämpliga placeringen är huvudet riktat tjugo grader nord-till-nordost. Det här är riktningen från vilken de nyare, eller New Age, distorsionerna av kärlek/ljus, som är mindre distorserade, härrör från, och det här instrumentet kommer att finna komfort däri. Det här är ett känsligt instrument, med vilket vi menar att distorsionerna som äntrar hennes sinne/kropp/ande-komplex kommer från vilket som helst av hennes sinnen. Därmed är det väl att göra följande:

Placera vid entitetens huvud en jungfrulig bägare med vatten.

Till mitten, boken som är nära allierad med instrumentets mentala distorsioner som är närmast allierade med Lagen om Ett, detta är Bibeln som hon oftast berör.

På den andra sidan av Bibeln, en liten mängd av rökelse i ett jungfruligt rökelsekar.

På baksidan av boken som symboliserar Ett, öppen i Johannesevangeliet, Kapitel Ett, ett vitt stearinljus.

Instrumentet skulle stärkas genom att bära en vit skrud. Instrumentet skall vara täckt och ligga utsträckt, ögonen täckta.

Vi känner att även om det här är ett komplex av aktivitet/omständighet och må verka väldigt distorserad från en målmedveten undervisnings-/inlärningserfarenhet, dessa utarbetanden på tekniken av trans kommer att lätta sinnesdistorsionerna av dem runt instrumentet allteftersom de förnimmer förbättring i instrumentets distorsioner gällande trötthet. Vi tillägger bara att om dessa undervisnings-/inlärningssessioner hålls under det tid/rum under vilket er solkropp inte lyser upp ert rum att det är bäst att kalla på instrumentet innan tändandet av belysningsmekanismen.

Jag är Ra. Jag lämnar er i härligheten och friden av En Skapare. Fröjdas i kärleken/ljuset, och gå vidare i kraften av En Skapare. I glädje, vi lämnar er. Adonaj.

3.18 Frågeställare: Borde vi få henne att dricka vattnet från bägaren bakom hennes huvud efter att vi laddat det, eller borde vi använda ett annat glas vatten?

Ra: Denna och endast denna bägare skall vara den mest fördelaktiga, eftersom det jungfruliga materialet som lever i bägaren accepterar, behåller och svarar på kärleksvibrationen aktiverad av ert varande.

Jag är Ra. Jag ska nu lämna denna grupp jublande i kraften och friden av En Skapare. Adonaj.

4.23 Frågeställare: Tack, Ra.

Ra: Jag är Ra. Jag lämnar er i kärleken och ljuset av en Oändlig Intelligens som är Skaparen. Gå vidare, jublande i makten och friden av Ett. Adonaj.

5.3 Frågeställare: Är instrumentet bekvämt? Finns det något annat som skulle öka instrumentets komfort? Det är allt.

Ra: Jag är Ra. Stearinljuset kunde roteras medurs ungefär 10° varje session för att förbättra flödet av spiralformad energi genom varelsens mottagningsmekanismer. Denna särskilda konfiguration är annars väl. Men vi ber om att de objekt som beskrivits och som används centreras med geometrisk omsorg och kontrolleras då och då. Också att de inte utsätts för det rum/tid där arbetet inte är viktigt.

Jag är Ra. Jag lämnar det här instrumentet i kärleken och ljuset av den Enda Oändliga Skaparen. Gå vidare jublande i kraften och friden av En Skapare. Adonaj.

Upp till toppen

Göm frågenummerVisa kategorierVisa noteringarVisa audio

Version (?): Lätt redigerad, Ra kontakt, Omlyssnad, Original, Svenska, Czech

 

Upp till toppen

The original Law of One books are copyright ©1982, 1984, 1998 L/L Research. The Ra Contact books are copyright ©2018 L/L Research and Tobey Wheelock.
This site copyright ©2003–2020 Tobey Wheelock.

Questions? Comments? Email me: tw at law of one dot info.