Lagen om Ett Healing: Allmänt

Show menu

16 resultat hittade.

⇐ Category list

The category “Healing” has 2 subcategories.

Allmänt

2.3 Frågeställare: Vi är väldigt intresserade av hela berättelsen som du har att berätta, och ge oss in i Lagen om Ett ganska så detaljerat. Det kommer att vara flera frågor som jag kommer att ställa, allteftersom vi fortsätter, som kan eller inte kan vara relaterade till direkta förståelsen av Lagen om Ett. Jag tror dock att det passande sättet att presentera detta som ett undervisnings-/inlärningsmedel för befolkningen av planeten som kommer att läsa det, vid denna tid, är att undersöka olika aspekter av det du berättar för oss.

Du talade om kristallhealing. (En annan sak som jag kan nämna är att när instrumentet blir trött vill vi avbryta kommunikationen och återuppta den vid en senare tid efter det att instrumentet laddats om.) Och om det passar instrumentet vid denna tid skulle jag vilja ha en liten diskussion om kristallhealingen som du nämnde.

Ra: Jag är Ra. Principen om kristallhealing är baserad på en förståelse av den hierarkiska naturen av strukturen av illusionen som är den fysiska kroppen, som du skulle kalla det. Det finns kristaller som verkar på energierna som kommer in i den andliga kroppen; det finns kristaller som verkar på distorsionerna från ande till sinne; det finns kristaller som balanserar distorsionerna mellan sinnet och kroppen. Alla dessa kristallhealingar är laddade genom renade kanaler. Utan den relativa kristalliseringen av healern som arbetar med kristallen, kommer inte kristallen att vara lämpligt laddad.

Den andra ingrediensen är en placering i passande linje till energifälten av planeten på vilken ni vistas och de holistiska eller kosmiska distorsionerna eller strömningarna som äntrar den planetariska auran på ett sådant sätt att en lämplig proportion av former och placering inom dessa former är av indikerad hjälp i den utredande eller balanserande processen.

Att gå igenom de olika kristallerna som ska användas skulle bli utmattande för det här instrumentet, fastän du kan fråga oss om du önskar i en annan session. Finkänsligheten, skall vi säga, med att välja kristallen är väldigt avgörande och sanningen är att en kristallstruktur såsom en diamant eller rubin kan användas av en renad kanal som är fylld med kärleken/ljuset av Ett i nästan vilken tillämpning som helst.

Det här, förstås, fordrar initiering, och det har aldrig varit många som håller ut till en utsträckning av fortskridandet genom de olika distorsionslämnanden vilket initieringen orsakar.

Kan vi ytterligare informera dig på något tämligen kort sätt i det här eller annat ämne?

4.8 Frågeställare: Då skulle min fråga vara, finns det individer inkarnerade på planeten idag som skulle ha de nödvändiga inre disciplinerna att, genom att använda era instruktioner, konstruera och initieras i en pyramid som de har byggt och sedan möjligen göra det igen? Är det här inom gränserna för vad någon kan göra på planeten idag, eller finns det ingen tillgänglig för detta?

Ra: Jag är Ra. Det finns människor, som du kallar dem, som kan ta an detta kall i detta nexus. Vi vill dock påpeka ännu en gång att tiden för pyramiderna, som ni skulle kalla det, är förbi. Det är förvisso en tidlös struktur. Dock var strömningarna från universumet vid den tidpunkten då vi försökte hjälpa den här planeten sådana som krävde en viss förståelse av renhet. Den här förståelsen har, då strömningarna roterar och alla ting utvecklas, förändrats till en mer upplyst syn på renhet. Därmed finns det bland ert folk vid den här tiden de vars renhet är redan ett med intelligent oändlighet. Utan användning av strukturer kan healer/patient erhålla healing.

Kan vi ytterligare tala om någon specifik punkt?

4.9 Frågeställare: Är det möjligt för dig att instruera i dessa healingtekniker om vi skulle kunna göra dessa individer tillgängliga som har den medfödda förmågan?

Ra: Jag är Ra. Det är möjligt. Vi måste tillägga att många system av att undervisa/lära in healing/patient-nexus är lämpliga med tanke på de olika sinne/kropp/ande-komplexer. Vi ber din föreställningsförmåga att reflektera över sinnets relativa enkelhet i den tidigare cykeln och de mindre distorserade men oftast alltför komplexa uppfattningarna och tanke/ande-processerna av samma sinne/kropp/ande-komplex efter många inkarnationer.

Vi ber också din föreställningsförmåga att tänka sig dem som har valt distorsionen av service och har avlägsnat sina sinne/kropp/ande-komplex från en dimension till en annan så att de för med sig i en ibland helt latent form många färdigheter och förståelser som närmare matchar distorsionerna av healing/patient-processerna.

4.10 Frågeställare: Jag skulle väldigt gärna vilja fortsätta utredningen av möjligheten av den här healing-processen, men jag är lite vilse gällande var man ska börja. Kan du berätta för mig vad mitt första steg skulle vara?

Ra: Jag är Ra. Jag kan inte berätta för dig vad du ska fråga. Jag kan föreslå att du överväger den något komplexa informationen som just givits och därmed upptäcker flera vägar till utfrågning. Det finns en "hälsa", som du kallar det, i er polariserade miljö, men det finns flera markant olika distorsioner av typer av sinne/kropp/ande-komplex. Varje typ måste bedriva sin egen inlärning/undervisning i detta område.

4.11 Frågeställare: Jag skulle anta att det första steget skulle vara att hitta en individ med förmåga medförd med honom in i denna inkarnation? Är detta rätt?

Ra: Jag är Ra. Detta är rätt.

4.12 Frågeställare: När jag väl har valt en individ att utföra healing, skulle det vara till hjälp att få instruktioner från dig. Är detta möjligt?

Ra: Jag är Ra. Detta är möjligt med tanke på distorsionerna av de vibrerande ljudkomplex.

4.13 Frågeställare: Jag antar då att den utvalde individen skulle nödvändigtvis vara en som var väldigt mycket i harmoni med Lagen om Ett. Även om han kanske inte har någon intellektuell förståelse av den, borde han leva Lagen om Ett. Är detta korrekt?

Ra: Jag är Ra. Detta är både korrekt och felaktigt. Det första fallet, nämligen korrekthet, skulle gälla för en sådan som frågeställaren själv som har distorsionen mot healing, som du kallar det.

Felaktigheten som skall observeras är healingen hos dem vars aktiviteter i din rum/tid-illusion inte återspeglar Lagen om Ett, men vars förmåga har funnit sin väg till intelligent oändlighet, oberoende av existensplan i vilket denna distorsion hittats.

4.14 Frågeställare: [Avsides: Jim, förstod du?] Jag är lite förvirrad. Jag förstod dig delvis; jag är inte säker på att jag förstod dig helt. Kan du upprepa det på ett annat sätt?

Ra: Jag kan upprepa det på många sätt med tanke på detta instrumentets kunskaper av era vibrerande ljudkomplex. Jag ska sträva efter en kortare distorsion denna gång.

Två sorter finns det som kan heala: de som är som dig som, genom att ha en medfödd distorsion mot kunskapsgivande av Lagen om Ett, kan heala men gör det inte; och de som, genom att ha samma kunskap men utan att visa någon markant medveten distorsion mot Lagen om Ett i sinne, kropp eller ande, icke desto mindre har öppnat en kanal till samma förmåga. Poängen är att det finns de som utan ordentlig träning, skall vi säga, likväl healar.

Det är en ytterligare föremål av intresse att de vars liv inte motsvarar deras arbete kan finna viss svårighet i att absorbera den intelligenta oändlighetens energi och därmed bli ganska distorserade på ett sådant sätt att det orsakar disharmoni i dem själva och andra, och kanske även finna det nödvändigt att upphöra med den healande aktiviteten. Därför är de av den första typen, de som söker att tjäna och är villiga att bli tränade i tanke, ord och handling, är de som bekvämt kommer att kunna bibehålla distorsionen mot servicen inom healingområdet.

4.15 Frågeställare: Skulle det då kunna vara möjligt för dig att träna oss i healing-användningen?

Ra: Jag är Ra. Det är möjligt.

4.16 Frågeställare: Kommer du att träna oss?

Ra: Vi ska.

4.17 Frågeställare: Jag har ingen aning om hur långt detta skulle ta eller om du ens kan berätta något om detta. Är det möjligt för dig att ge mig en översikt av det träningsprogrammet som krävs? Jag har ingen kunskap om vilka frågor man ska ställa vid denna tidpunkt. Jag ställer den här frågan i hopp om att den låter vettig.

Ra: Jag är Ra. Vi betraktar din begäran om information, för som du noterat finns det ett betydande antal av vibrerande ljudkomplex som kan användas i följd för att träna healern.

En översikt är ett väldigt passande inträde i det som är inblandat, som du kan förstå.

För det första, sinnet måste bli känt för sig självt. Detta är kanske den mest krävande delen av healing-arbetet. Om sinnet känner sig självt, då har den viktigaste aspekten av healingen skett, för medvetande är mikrokosmos av Lagen om Ett.

Den andra delen har att göra med disciplinerna av kroppskomplexen. I de strömningar som når er planet vid denna tid har dessa förståelser och discipliner att göra med balansen mellan kärlek och visdom i kroppens användning i sina naturliga funktioner.

Det tredje området är andligt, och i detta område är de två första disciplinerna sammankopplade genom uppnådd kontakt med intelligent oändlighet.

4.18 Frågeställare: Jag tror att jag har en idé om genomförandet – en liten idé, i alla fall, om genomförandet - av det första steget. Kan du utveckla stegen? De andra två stegen är jag inte alls bekant med.

Ra: Jag är Ra. Föreställ dig kroppen. Föreställ dig de tätare aspekterna av kroppen. Fortsätt därifrån till den allra finaste kunskapen av energibanorna som roterar och orsakar att kroppen får energi. Förstå att kroppens alla naturliga funktioner har alla aspekter, från täta till fina, och kan omvandlas till vad du kan kalla sakramentala. Detta är en kort granskning av det andra området.

För att tala om det tredje: föreställ dig, om du vill, magnetens funktion. Magneten har två poler. En sträcker sig upp. Den andra går ner. Andens funktion är att integrera den uppåtgående längtan av sinnes-/kroppsenergi med den nedstörtande strömningen av oändlig intelligens. Detta är en kort förklaring av det tredje området.

4.19 Frågeställare: Skulle då detta träningsprogram innebära specifika saker att göra, specifika instruktioner och övningar?

Ra: Jag är Ra. Vi är inte vid denna tid inkarnerade bland era folk; därmed kan vi vägleda och försöka att specificera, men vi kan inte, genom exempel, visa. Detta är ett handikapp. Dock bör det verkligen finnas ganska specifika övningar för sinne, kropp och ande under den undervisnings-/inlärningsprocessen som vi erbjuder.

Det skall återigen upprepas att healing är blott en distorsion av Lagen om Ett. För att nå en odistorserad förståelse av denna lag, är det inte nödvändigt att heala eller faktiskt visa någon manifestation, utan endast utöva disciplinerna av förståelse.

Vi vill be om att en eller två frågor till skall vara avslutningen av denna session.

4.20 Frågeställare: Mitt mål är att främst upptäcka mer om Lagen om Ett, och det skulle vara till stor hjälp att upptäcka healingteknikerna. Jag är medveten om ditt problem med hänsyn till fri vilja. Kan du ge - Du kan inte ge förslag, så jag ska fråga dig om du kan upplysa mig om Lagen om Ett och lagarna om healing?

Ra: Jag är Ra. Lagen om Ett, fastän bortom namnets begränsningar, som du kallar vibrerande ljudkomplex, kan närmas genom påståendet att alla ting är ett, att det inte finns polaritet, inget rätt eller fel, ingen disharmoni, utan endast identitet. Allt är ett, och detta ett är kärlek/ljus, ljus/kärlek, den oändliga Skaparen.

En av primära distorsionerna av Lagen om Ett är den om healing. Healing uppstår när ett sinne/kropp/ande-komplex inser, djupt inom sig, Lagen om Ett; det vill säga att det finns ingen disharmoni, ingen ofullkomlighet; att allt är komplett och helt och perfekt. Därmed reformerar den intelligenta oändligheten inom detta sinne/kropp/ande-komplex illusionen av kropp, sinne eller ande till en form förenlig med Lagen om Ett. En healer agerar som energigivare eller katalysator för denna helt individuella process.

En sak som kan vara av intresse är att en healer som ber om att lära sig måste ta distorsionen förstått som ansvar för denna bedjan/mottagande, därmed healing. Detta är en ära/plikt som måste omsorgsfullt övervägas i fri vilja innan frågandet.

5.1 Frågeställare: Förra gången vi kommunicerade pratade vi om att lära sig healing. Det är mitt intryck att, från vad du gav oss i den förra sessionen, det är nödvändigt att först rena sig själv genom vissa discipliner och övningar. För att sedan heala en patient, är det nödvändigt att genom exempel och eventuellt vissa övningar skapa en mental konfiguration i patienten som låter honom att heala sig själv. Har jag rätt?

Ra: Jag är Ra. Fastän din inlärnings-/undervisningsdistorsion är väsentligen korrekt, är ditt val av vibrerande ljudkomplex inte helt så exakt som det här språket tillåter.

Det är inte genom exempel som healer gör arbetet. Arbetet existerar i och av sig självt. Healer är endast katalysatorn, så mycket som det här instrumentet har katalysen som är nödvändig för att tillhandahålla kanalen för våra ord, men kan inte genom exempel eller övning av någon sort ta någon tanke för det här arbetet.

Healingarbetet är kongruent i det att det är en form av kanalisering av viss distorsion av den intelligenta oändligheten.

5.2 Frågeställare: Vi har beslutat att acceptera, om erbjuds, äran/plikten av inlärning/undervisning av healingprocessen. Jag vill fråga om det första steget som vi bör åstadkomma för att bli effektiva healare.

Ra: Jag är Ra. Vi skall börja med den första av de tre undervisningarna/inlärningarna.

Vi börjar med den mentala inlärningen/undervisningen nödvändig för kontakt med intelligent oändlighet. Förutsättningen för mentalt arbete är förmågan att behålla tystnad av sig själv i ett stabilt tillstånd när det krävs av självet. Sinnet måste öppnas som en dörr. Nyckeln är tystnaden.

Innanför dörren ligger en hierarkisk konstruktion som du kan likna vid geografi och på vissa sätt geometri, för hierarkin är ganska regelbunden, bärande inre relationer.

För att börja bemästra konceptet av mental disciplin är det nödvändigt att undersöka sig själv. Polariteten av er dimension måste internaliseras. Där du finner tålamod inom ditt sinne måste du medvetet hitta motsvarande otålighet och vice versa. Varje tanke som en varelse har, har i sin tur en antites. Disciplinerna av sinnet innefattar först av allt, identifiering av både de ting som du godkänner och de ting som du underkänner inom dig själv, och sedan balansering av var och en positiv och negativ laddning med dess like. Sinnet innehåller alla ting. Därför måste du upptäcka denna fullständighet inom dig själv.

Den andra mentala disciplinen är acceptansen av fullständigheten inom ditt medvetande. Det är inte för en varelse av polaritet i det fysiska medvetandet att plocka och välja bland egenskaper, och därmed byggande av roller som orsakar blockeringar och förvirringar i det redan distorserade sinneskomplexet. Varje acceptans jämnar ut en del av de många distorsionerna som fallenheten som du kallar dömande föder.

Den tredje disciplinen av sinnet är en upprepning av den första men med blicken utåt mot de med-entiteter som det möter. I varje entitet existerar fullständighet. Därmed är förmågan att förstå varje balans nödvändig. När du betraktar tålamod, är du ansvarig för spegling i dina mentala förståelser av tålamod/otålighet. När du betraktar otålighet, är det nödvändigt i din mentala konfiguration av förståelse att vara otålighet/tålamod. Vi använder detta som ett enkelt exempel. De flesta konfigurationerna av sinnet har många fasetter, och förståelse av antingen egna polariteter eller vad du skulle kalla andras polariteter, kan och måste förstås som subtilt arbete.

Nästa steg är acceptansen av andras polariteter, som speglar det andra steget.

Dessa är de första fyra stegen i att lära sig mental disciplin. Det femte steget involverar observation av de geografiska och geometriska relationerna och förhållandena i sinnet, det andra sinnet, massinnet och det oändliga sinnet.

Det andra området av inlärning/undervisning är studien/förståelsen av kroppskomplexer. Det är nödvändigt att känna din kropp väl. Detta är en fråga om att använda sinnet för att undersöka hur känslorna, benägenheterna - vad ni skulle kalla emotionerna - påverkar olika delar av kroppskomplexet. Det kommer att vara nödvändigt att både förstå de kroppsliga polariteterna och acceptera dem, upprepandes i en kemisk/fysisk manifestation det arbete du har gjort i sinnet betänkande medvetandet.

Kroppen är en varelse av sinnets skapelse. Den har sina benägenheter. Den biologiska benägenheten måste först förstås fullständigt och sedan den motsatta benägenheten tillåtas att finna fullt uttryck i förståelsen. Återigen kan processen för acceptans av kroppen som balanserad såväl som polariserad individ sedan uppnås.

Sedan är uppgiften att utvidga denna förståelse till kropparna av andra-själv som du kommer att möta. Det enklaste exemplet på detta är förståelsen att varje biologisk man är kvinnlig; varje biologisk kvinna är manlig. Detta är ett enkelt exempel. Men i nästan varje fall där du försöker förstå kroppen av dig själv eller andra-själv kommer du att finna igen att den mest subtila urskiljningen är nödvändig för att fullt ut kunna begripa de involverade polaritetskomplexerna.

Vid denna tid skulle vi vilja föreslå att beskrivningen avslutas tills nästa arbetstid så att vi kan avsätta tid åt det tredje område som motsvarar dess betydelse.

Vi kan svara på en fråga om den är kort innan vi lämnar det här instrumentet.

Upp till toppen

The original Law of One books are copyright ©1982, 1984, 1998 L/L Research. The Ra Contact books are copyright ©2018 L/L Research and Tobey Wheelock.
This site copyright ©2003–2024 Tobey Wheelock.

Questions? Comments? Email me: tw at law of one dot info.

Göm annonser