Lagen om Ett Healing: Kristallhealing

Hide menu

1 resultat hittat.

⇐ Category list

The category “Healing” has 2 subcategories.

Kristallhealing

2.3 Frågeställare: Vi är väldigt intresserade av hela berättelsen som du har att berätta, och ge oss in i Lagen om Ett ganska så detaljerat. Det kommer att vara flera frågor som jag kommer att ställa, allteftersom vi fortsätter, som kan eller inte kan vara relaterade till direkta förståelsen av Lagen om Ett. Jag tror dock att det passande sättet att presentera detta som ett undervisnings-/inlärningsmedel för befolkningen av planeten som kommer att läsa det, vid denna tid, är att undersöka olika aspekter av det du berättar för oss.

Du talade om kristallhealing. (En annan sak som jag kan nämna är att när instrumentet blir trött vill vi avbryta kommunikationen och återuppta den vid en senare tid efter det att instrumentet laddats om.) Och om det passar instrumentet vid denna tid skulle jag vilja ha en liten diskussion om kristallhealingen som du nämnde.

Ra: Jag är Ra. Principen om kristallhealing är baserad på en förståelse av den hierarkiska naturen av strukturen av illusionen som är den fysiska kroppen, som du skulle kalla det. Det finns kristaller som verkar på energierna som kommer in i den andliga kroppen; det finns kristaller som verkar på distorsionerna från ande till sinne; det finns kristaller som balanserar distorsionerna mellan sinnet och kroppen. Alla dessa kristallhealingar är laddade genom renade kanaler. Utan den relativa kristalliseringen av healern som arbetar med kristallen, kommer inte kristallen att vara lämpligt laddad.

Den andra ingrediensen är en placering i passande linje till energifälten av planeten på vilken ni vistas och de holistiska eller kosmiska distorsionerna eller strömningarna som äntrar den planetariska auran på ett sådant sätt att en lämplig proportion av former och placering inom dessa former är av indikerad hjälp i den utredande eller balanserande processen.

Att gå igenom de olika kristallerna som ska användas skulle bli utmattande för det här instrumentet, fastän du kan fråga oss om du önskar i en annan session. Finkänsligheten, skall vi säga, med att välja kristallen är väldigt avgörande och sanningen är att en kristallstruktur såsom en diamant eller rubin kan användas av en renad kanal som är fylld med kärleken/ljuset av Ett i nästan vilken tillämpning som helst.

Det här, förstås, fordrar initiering, och det har aldrig varit många som håller ut till en utsträckning av fortskridandet genom de olika distorsionslämnanden vilket initieringen orsakar.

Kan vi ytterligare informera dig på något tämligen kort sätt i det här eller annat ämne?

The original Law of One books are copyright ©1982, 1984, 1998 L/L Research. The Ra Contact books are copyright ©2018 L/L Research and Tobey Wheelock.
This site copyright ©2003–2024 Tobey Wheelock.

Questions? Comments? Email me: tw at law of one dot info.

Göm annonser