Lagen om Ett Kategori Ra kontakt, Subcategory Metodologi

11 resultat hittade.

The category “Ra kontakt” has 4 subcategories. Showing only “Metodologi”. Show all questions and answers from “Ra kontakt”. Show all categories

Allmänt (7)

Inledande uttalanden (5)

Avslutande uttalanden (5)

Metodologi (11)


Donate More options
Get the books

Plenum Healer: offering metaphysical healing

Donate with PayPal button
More options

L/L Research

Try the Brave browser*

* Affiliate links.

Metodologi

1.11 Frågeställare: Kommer du att vara tillgänglig för kommunikation? Kan vi kalla på dig i framtiden?

Ra: Jag är Ra. Vi har god kontakt med det här instrumentet på grund av hennes senaste erfarenheter med trans. Hon ska kunna kommunicera våra tankar i er framtid. Dock råder vi försiktighet i att störa kanalen för några ögonblick, och sedan den ordentliga proceduren för att hjälpa ett instrument som har, till en viss utsträckning, behovet av att återinträda det sinne/kropp/ande-komplex som instrumentet har valt för livserfarenheten av detta tid/rummet. Förstår du hur du ska vårda det här instrumentet?

1.12 Frågeställare: Nej. Kan du förklara det?

Ra: Vi föreslår först en kort period av tystnad.

Sedan upprepning av instrumentets vibrerande komplex av ljud i er densitet som ni kallar namn. Upprepa tills ett svar uppnåtts.

Sedan påläggning av händerna på nackregionen för en kort period så att instrumentet kan ladda om batterierna som är inte, skall vi säga, fulla av det väsentliga i det här särskilda fältet vid denna tid.

Och slutligen, en gåva av vatten i vilken kärleken från alla närvarande har getts. Detta kommer att återställa den här entiteten, för hennes distorsioner innehåller stor känslighet gentemot vibrationerna av kärlek och det laddade vattnet kommer att åstadkomma komfort.

Förstår du nu?

1.13 Frågeställare: Inte helt.

Ra: Jag är Ra. Vi söker ditt sinne för att finna vibrationen “Alrac”. Det är den här vibrationen från dig som innehåller den största mängden av vad du skulle kalla kärlek. Andra skulle kalla den här entiteten “Carla”.

Laddandet av vattnet görs genom att de närvarande placerar sina händer över glaset och visualiserar att kärlekens kraft äntrar vattnet. Detta kommer att ladda detta mycket effektiva mediet med dessa vibrationer.

Det här instrumentet är, vid den här tiden, ganska uttröttat. Men hennes hjärta är sådant att hon fortsätter att förbli öppen för oss och användbar som en kanal. Det här är varför vi har spenderat tid/rum med att förklara hur de distorsioner av vad du skulle kalla trötthet kan förbättras.

Under inga omständigheter bör det här instrumentet beröras förrän hon har svarat på sitt namn. Jag önskar inte att ta det här instrumentet bortom hennes kapacitet av fysisk energi. Den växer låg. Därför måste jag lämna det här instrumentet.

Jag lämnar er i härligheten och friden av enheten. Gå vidare i frid, jublande i makten av En Skapare. Jag är Ra.

2.6 Frågeställare: Anse dem ställda. Jag menar, jag har inte någonting att gå på. Vad är den lämpliga användningen av det här instrumentet? Vad borde vi göra för att maximera hennes förmåga att... komfort, vitalisering, etc.?

Ra: Jag är Ra. Vi är tillfredsställda med att du ställde den här frågan, för det är inte vår förståelse att vi har rätten/plikten att dela våra uppfattningar om något ämne förutom filosofi utan direkt fråga. Dock är inte det här sinne/kropp/ande[-komplexet] korrekt använt och upplever därför onödiga kroppsdistorsioner inom området av trötthet.

Vibrationerna kan väl renas genom en enkel vändning till cirkeln av Ett och den verbala vibrationen medan man gör det av följande dialog:

Fråga: “Vad är Lagen?”

Svar: “Lagen är Ett.”

Fråga: “Varför är vi här?”

Svar: “Vi söker Lagen om Ett.”

Fråga: “Varför söker vi Ra?”

Svar: “Ra är en ödmjuk budbärare av Lagen om Ett.”

Båda tillsammans: “Fröjdas då, och rena den här platsen i Lagen om Ett. Låt ingen tankeform äntra cirkeln vi har gått om det här instrumentet, för Lagen är Ett.”

Instrumentet borde vid den här tidpunkten vara i trans. Den lämpliga placeringen är huvudet riktat tjugo grader nord-till-nordost. Det här är riktningen från vilken de nyare, eller New Age, distorsionerna av kärlek/ljus, som är mindre distorserade, härrör från, och det här instrumentet kommer att finna komfort däri. Det här är ett känsligt instrument, med vilket vi menar att distorsionerna som äntrar hennes sinne/kropp/ande-komplex kommer från vilket som helst av hennes sinnen. Därmed är det väl att göra följande:

Placera vid entitetens huvud en jungfrulig bägare med vatten.

Till mitten, boken som är nära allierad med instrumentets mentala distorsioner som är närmast allierade med Lagen om Ett, detta är Bibeln som hon oftast berör.

På den andra sidan av Bibeln, en liten mängd av rökelse i ett jungfruligt rökelsekar.

På baksidan av boken som symboliserar Ett, öppen i Johannesevangeliet, Kapitel Ett, ett vitt stearinljus.

Instrumentet skulle stärkas genom att bära en vit skrud. Instrumentet skall vara täckt och ligga utsträckt, ögonen täckta.

Vi känner att även om det här är ett komplex av aktivitet/omständighet och må verka väldigt distorserad från en målmedveten undervisnings-/inlärningserfarenhet, dessa utarbetanden på tekniken av trans kommer att lätta sinnesdistorsionerna av dem runt instrumentet allteftersom de förnimmer förbättring i instrumentets distorsioner gällande trötthet. Vi tillägger bara att om dessa undervisnings-/inlärningssessioner hålls under det tid/rum under vilket er solkropp inte lyser upp ert rum att det är bäst att kalla på instrumentet innan tändandet av belysningsmekanismen.

Jag är Ra. Jag lämnar er i härligheten och friden av En Skapare. Fröjdas i kärleken/ljuset, och gå vidare i kraften av En Skapare. I glädje, vi lämnar er. Adonaj.

3.1 Frågeställare: Min första fråga är, utförde vi ritualen korrekt för att starta kommunikationen?

Ra: Jag är Ra. Placeringen av artefakterna avsedda för att balansera instrumentet borde vara vid instrumentets huvud för minsta distorsion av effekten. Återstoden av börjans redogörelse av syftet är ganska acceptabel, för att de som talar önskar att tjäna. Annars skulle inte den åtföljande betoningen i sinneskomplexiteterna ha utförts ordentligt.

Vi varnar er att skydda er mot dem som inte önskar att tjäna andra framför allt annat, från att delta i början eller låna ut sina distorsioner av sinne/kropp/ande-komplex till någon session, eftersom vi då skulle vara oförmögna att ordentligt blanda våra distorsioner med dem av det här instrumentet.

3.2 Frågeställare: Borde jag flytta bibeln, ljuset och rökelsen vid den här tiden?

Ra: Jag är Ra. Det skulle vara lämpligt.

3.3 Frågeställare: [Efter att ha flyttat föremålen.] Är det här den lämpliga platsen?

Ra: Jag är Ra. Vänligen korrigera vinkeln av rökelsen så att den är vertikal mot planet av tjugo grader nord-till-nordost.

3.4 Frågeställare: [Efter att ha gjort korrigeringen.] Är det här tillfredsställande?

Ra: Vänligen kontrollera [med] ditt öga för att göra finkorrigering. Vi ska förklara processen genom vilken det här blir en betydande distorsionsbalanserare.

Rökelsen agerar som energigivare för det här instrumentets fysiska kropp, och tyder på dess mänsklighet. Därför är det en nödvändighet att den svävande röken förnims från samma relativa vinkel som instrumentet förnimmer den öppnade bibeln, balanserad med det tända ljuset betecknande kärlek/ljus och ljus/kärlek, och därför ger det mentala och emotionella, skall vi kalla det, distorsionskomplexet av det här instrumentet sikten av paradis och frid som det söker. Alltså given energi från det lägre till det högre blir instrumentet balanserat och blir inte trött.

Vi uppskattar din omsorg, för det här ska möjliggöra vår undervisning/inlärning att fortskrida lättare.

3.5 Frågeställare: Verkar det vara korrekt justerat nu?

Ra: Jag bedömer det inom gränser av det acceptabla.

3.18 Frågeställare: Borde vi få henne att dricka vattnet från bägaren bakom hennes huvud efter att vi laddat det, eller borde vi använda ett annat glas vatten?

Ra: Denna och endast denna bägare skall vara den mest fördelaktiga, eftersom det jungfruliga materialet som lever i bägaren accepterar, behåller och svarar på kärleksvibrationen aktiverad av ert varande.

Jag är Ra. Jag ska nu lämna denna grupp jublande i kraften och friden av En Skapare. Adonaj.

5.3 Frågeställare: Är instrumentet bekvämt? Finns det något annat som skulle öka instrumentets komfort? Det är allt.

Ra: Jag är Ra. Stearinljuset kunde roteras medurs ungefär 10° varje session för att förbättra flödet av spiralformad energi genom varelsens mottagningsmekanismer. Denna särskilda konfiguration är annars väl. Men vi ber om att de objekt som beskrivits och som används centreras med geometrisk omsorg och kontrolleras då och då. Också att de inte utsätts för det rum/tid där arbetet inte är viktigt.

Jag är Ra. Jag lämnar det här instrumentet i kärleken och ljuset av den Enda Oändliga Skaparen. Gå vidare jublande i kraften och friden av En Skapare. Adonaj.

Upp till toppen

Göm frågenummerVisa kategorierVisa noteringarVisa audio

Version (?): Lätt redigerad, Ra kontakt, Omlyssnad, Original, Svenska, Czech

 

Upp till toppen

The original Law of One books are copyright ©1982, 1984, 1998 L/L Research. The Ra Contact books are copyright ©2018 L/L Research and Tobey Wheelock.
This site copyright ©2003–2020 Tobey Wheelock.

Questions? Comments? Email me: tw at law of one dot info.