Lagen om Ett Session 3: Question 2

Hide menu

1 resultat hittat.

View another random question/answer

Frågeställare: Borde jag flytta bibeln, ljuset och rökelsen vid den här tiden?

Ra: Jag är Ra. Det skulle vara lämpligt.

The original Law of One books are copyright ©1982, 1984, 1998 L/L Research. The Ra Contact books are copyright ©2018 L/L Research and Tobey Wheelock.
This site copyright ©2003–2022 Tobey Wheelock.

Questions? Comments? Email me: tw at law of one dot info.

Göm annonser