Lagen om Ett Session 4: Question 1

Hide menu

1 resultat hittat.

View another random question/answer

4.1 Frågeställare: I slutet av förra sessionen hade jag ställt en fråga som var för lång att svara på. Den hade att göra med pyramidens form och dess relation till initieringen. Är det här en lämplig tidpunkt för att ställa denna fråga?

Ra: Jag är Ra. Ja, det här är ett lämpligt tid/rum för att ställa den här frågan.

The original Law of One books are copyright ©1982, 1984, 1998 L/L Research. The Ra Contact books are copyright ©2018 L/L Research and Tobey Wheelock.
This site copyright ©2003–2022 Tobey Wheelock.

Questions? Comments? Email me: tw at law of one dot info.

Göm annonser