Lagen om Ett Session 1: Question 1

Hide menu

1 resultat hittat.

View another random question/answer

1.1 Frågeställare: Det verkar som att medlemmar av Konfederationen har ett specifikt syfte. Är detta sant med er, och om det är så, vad är ert syfte?

Ra: Jag är Ra. Vi kommunicerar nu. Även vi har vår plats. Vi är inte dem av Kärleken [densitet] eller av Ljuset [densitet]*. Vi är dem som är av Lagen om Ett. I vår vibration är polariteterna harmoniserade, komplexiteterna är förenklade och paradoxerna har sin lösning. Vi är ett. Detta är vår natur och vårt syfte.

Vi är gamla på er planet och har tjänat med varierande grader av framgång i förmedlingen av Lagen om Ett, av Enhet, av Singelhet till era folk. Vi har gått på er jord. Vi har sett ansikten av era folk. Det är inte så med många av entiteterna av Konfederationen. Vi fann att det inte var effektivt.

Men sedan kände vi det stora ansvaret att stanna i kapacitet av att avlägsna de distorsioner och krafter som gavs till Lagen om Ett. Vi kommer att fortsätta med det tills er, skall vi säga, cykel är lämpligen avslutad. Om inte den här, så nästa. Vi är inte en del av tiden och kan därför vara med er i vilken som helst av era tider.

Ger det här er tillräckligt med information ur vilken vårt syfte kan extraheras, min broder?

The original Law of One books are copyright ©1982, 1984, 1998 L/L Research. The Ra Contact books are copyright ©2018 L/L Research and Tobey Wheelock.
This site copyright ©2003–2022 Tobey Wheelock.

Questions? Comments? Email me: tw at law of one dot info.

Göm annonser