Lagen om Ett Pyramider: Initiering

Hide menu

2 resultat hittade.

⇐ Category list

The category “Pyramider” has 2 subcategories.

Initiering

3.15 Frågeställare: Jaha, då pratar du om pyramiden - i synnerhet Cheopspyramiden, antar jag - som först och främst en healingmaskin, och pratade också om den som en anordning för initiation. Är dessa ett och samma koncept?

Ra: De är en del av ett komplex av kärlek/ljus-avsikt/delande. För att använda healing-aspekterna ordentligt var det viktigt att ha en renad och hängiven kanal eller energigivare för kärleken/ljuset av den Oändliga Skaparen att flöda igenom; alltså var initieringsmetoden nödvändig för att förbereda sinnet, kroppen och anden för tjänst i Skaparens arbete. De två är integrala.

3.16 Frågeställare: Är formen av själva pyramiden... är detta en nyckelfunktion i initieringsprocessen?

Ra: Det här är en stor fråga. Vi känner att vi skall börja och ber dig att utvärdera och fråga vidare den här något, skall vi säga, informativa poängen i en senare session.

Till att börja med, finns det två huvudfunktioner hos pyramiden i förhållande till de initierande procedurerna. En har att göra med kroppen. Innan kroppen kan initieras, måste sinnet initieras. Detta är den punkt där de flesta adepterna i er nuvarande cykel finner sina sinne/kropp/ande-komplex distorserade från.

När den karaktären och personligheten som är sinnets sanna identitet har upptäckts, måste kroppen då bli känd på varje enskilt sätt. Alltså behöver de olika kroppsfunktionerna förståelse och kontroll utan vidfästning. Den första användningen av pyramiden då, är att gå ned i pyramiden i syften att beröva sinnesintryck, så att kroppen får, i en viss mening, dö och ett annat liv börja.

Vi råder vid denna tidpunkt alla nödvändiga frågor och ett ganska raskt avslut av den här sessionen. Har du någon fråga vid denna tid/rum?

The original Law of One books are copyright ©1982, 1984, 1998 L/L Research. The Ra Contact books are copyright ©2018 L/L Research and Tobey Wheelock.
This site copyright ©2003–2022 Tobey Wheelock.

Questions? Comments? Email me: tw at law of one dot info.

Göm annonser