Lagen om Ett Människor: Muhammad

Hide menu

1 resultat hittat.

⇐ Category list

The category “Människor” has 2 subcategories.

Muhammad

2.2 Frågeställare: Skulle du kunna berätta någonting för oss om er historiska bakgrund, era tidigare tider i illusionen, möjligtvis er inkarnation på den här planeten som du pratade om tidigare, och kontakt med tidigare raser på den här planeten? Då skulle vi ha något att börja med i skrivandet av den här boken.

Ra: Jag är Ra. Vi är medvetna om att din sinne/kropp räknar ut den lämpliga metoden för att utföra uppgiften av att skapa ett undervisnings-/inlärningsinstrument. Vi är medvetna om att du finner vårt inkarnerat, som du kallar det, tillstånd av intresse. Vi väntade på en andra fråga för att betona att tid/rummet av flera tusen av era år skapar en oäkta typ av intresse. Sålunda genom att ge den här informationen, ber vi om att en passande brist på tonvikt placeras på våra erfarenheter i er lokala rum/tid. Den undervisningen/inlärningen som är vårt ansvar är filosofisk snarare än historisk. Vi skall nu gå vidare med din begäran som är harmlös om ordentligt bedömt.

Vi är de av Konfederationen som elvatusen av era år sedan kom till två av era planetariska kulturer som vid denna tid var närmare i kontakt med skapelsen av En Skapare. Det var vår naiva tro att vi kunde undervisa/lära in genom direktkontakt, och att de fri vilja-distorsionerna av individuell känsla eller personlighet inte var i någon fara, trodde vi, att bli störda eftersom dessa kulturer var redan närmare lierade med en allomfattande tro på levande-skap eller medvetande av allt.

Vi kom och var välkomnade av folken som vi önskade att tjäna. Vi försökte att hjälpa dem på tekniska sätt som har att göra med healingen av sinne/kropp/ande-komplex-distorsioner genom att använda kristallen, passande för distorsionen, placerad inom en viss lämplig serie av förhållanden till tid/rum material. Alltså skapades pyramiderna.

Vi fann att tekniken var reserverad till stor del för dem med verkningsfull sinnes-/kroppsdistorsion mot makt. Detta var inte avsett av Lagen om Ett. Vi lämnade era folk. Den gruppen som arbetade med dem i området av Sydamerika, som du kallar denna del av din sfär, gav inte upp så lätt. De återvände. Vi gjorde inte det. Däremot har vi aldrig lämnat er vibration på grund av vårt ansvar för de förändringar i medvetandet vi hade först orsakat och sedan funnit distorserade på sätt inte förpassade till Lagen om Ett. Vi försökte att kontakta härskare av det landet till vilket vi hade kommit, det där landet som ni kallar Egypten, eller i vissa områden, det Heliga Landet.

I artonde dynastin, som den är känd i era register av rums-/tidsdistorsioner, kunde vi kontakta en farao, som du skulle kalla honom. Den mannen var ringa i livserfarenhet på ert plan och var en… vad det här instrumentet skulle kalla, vandrare. Så det här sinne/kropp/ande-komplexet erhöll våra kommunikationsdistorsioner och var i stånd att blanda samman sina distorsioner med våra egna.

Denna unga entitet hade fått ett vibrerande komplex av ljud som vibrerade för att hedra en framstående gud, som det här sinne/kropp-komplexet, som vi kallar för instrument av bekvämlighet, skulle kalla “Amon”. Den entiteten bestämde att det här namnet, som hedrar en av många gudar, inte var acceptabelt för att ingå i hans vibrerande ljudkomplex. Alltså ändrade han sitt namn till ett som hedrade solskivan. Denna distorsion, kallad “Aton”, var en nära distorsion till vår verklighet såsom vi förstår vår egen natur av sinne/kropp/ande-komplex-distorsion. Dock kommer inte det helt i linje med den avsedda undervisningen/inlärningen som sändes. Den här entiteten, Akhenaton, blev övertygad om att vibrationen av Ett var den sanna andliga vibrationen och påbjöd därmed Lagen om Ett.

Dock var den här entitetens tro accepterad av väldigt få. Hans präster gav endast muntlig service, utan den andliga distorsionen mot att söka. Folken fortsatte i sin tro. När den här entiteten inte längre var i den här densiteten, kom återigen de polariserade tron på många gudar till sin rätt och fortsatte så tills en, känd som Muhammed, levererade folken in i en mer begriplig distorsion av sinne/kropp/ande-relationer.

Har du ett mer detaljerat intresse vid denna tid?

The original Law of One books are copyright ©1982, 1984, 1998 L/L Research. The Ra Contact books are copyright ©2018 L/L Research and Tobey Wheelock.
This site copyright ©2003–2024 Tobey Wheelock.

Questions? Comments? Email me: tw at law of one dot info.

Göm annonser