Lagen om Ett Den Ursprungliga Tanken

Hide menu

2 resultat hittade.

⇐ Category list

1.0 Ra: Jag är Ra. Jag har inte talat genom det här instrumentet tidigare. Vi var tvungna att vänta tills hon var precist inställd, då vi skickar en smalbands-vibration. Vi hälsar er i kärleken och i ljuset av vår Oändlig Skapare.

Vi har iakttagit er grupp. Vi har blivit kallade till er grupp, för ni har ett behov av mångfald av upplevelser i kanalisering som går på ett mer intensivt, eller som ni kanske kallar det, avancerat tillvägagångssätt till systemet av studerandet av mönstren av illusionerna av er kropp, ert sinne och er ande, vilket ni kallar att söka sanningen. Vi hoppas på att erbjuda er en något annorlunda vinkling av informationen som alltid och ständigt är densamma.

Konfederationen av Planeter i den Oändliga Skaparens Tjänst har endast ett viktigt uttalande. Det där uttalandet, mina vänner, som ni vet, är: “Alla ting, allt liv, all skapelse är del av En Ursprunglig Tanke.”

Vi ska använda varje kanal om vi kan. Mottagandet av vår stråle är en något mer avancerad prestation än några av de bredare vibrationskanalerna öppnade av andra medlemmar för mer inledande och mellanliggande arbete.

Låt oss för ett ögonblick reflektera tanke. Vad är det, mina vänner, att ta en tanke. Tog du då en tanke idag? Vilka tankar har du tänkt idag? Vilka tankar var del av den Ursprungliga Tanken idag? I hur många av dina tankar har skapelsen vistats? Innehöll det kärlek? Och var servicen fritt given?

Du är inte del av ett materiellt universum. Du är del av en tanke. Du dansar i en balsal där det inte finns material. Du dansar tankar. Du rör din kropp, ditt sinne och din ande i något excentriska mönster, för du har inte fullständigt begripit konceptet att du är del av den Ursprungliga Tanken.

Vi skall vid denna tidpunkt flytta över till ett instrument känt som Don. Jag är Ra.

[Två minuters paus.]

Jag är Ra. Jag är återigen med detta instrumentet. Vi är nära att initiera en kontakt men har svårigheter att penetrera en viss mental spänning och distraktion som är något karakteristisk för den här kanalen. Vi ska därför beskriva den typen av vibration som sänds. Instrumentet kommer att finna oss inträdandes energifältet i en lätt vinkel gentemot baksidan av hjässan i ett smalt men kraftigt område av intensitet. Vi kan inte erbjuda någon konditionering på grund av våra egna sändningsbegränsningar. Därför, om instrumentet kan känna den här särskilda verkan kan han då tala våra tankar som de kommer till honom. Vi ska igen försöka oss på denna kontakt. Jag är Ra.

[Nittio sekunders paus.]

Det här instrumentet gör motstånd mot vår kontakt. Dock försäkrar vi henne om att vi är tillfredsställda att kontakt med den som är känd som Don föredras inte just nu av det där instrumentet. Vi ska därför gå vidare till den som är känd som Leonard. Igen varnar vi instrumentet att det är en smalbands-kommunikation som känns som en vibration som äntrar auran. Vi ska nu flytta över den här kontakten. Jag är Ra.

[Nittio sekunders paus.]

Jag är Ra. Vi hälsar er en gång till i kärleken och ljuset av vår Oändlig Skapare. Vi ber att ni har tålamod med oss, för vi är en svår kanal att ta emot. Men vi kan kanske lägga till några dimensioner till er förståelse.

Vid denna tidpunkt skulle vi vara glada att försöka att tala om vilket ämne eller fråga som helst som de entiteter i rummet kan ha potentiell användning för i sitt begärande.

1.10 Frågeställare: En annan fråga. Är det möjligt att skapa någon acceleration av förståelse [i] andra entiteter [eller är] alla ansträngningar... ansträngningar av individen på honom själv som accelererar hans förståelse? Med andra ord, om en individ försöker att agera som en katalysator generellt för att öka medvetenhet av planetariskt medvetande, gör han ingenting annat än agerar på sig själv eller är det möjligt [ohörbart]?

Ra: Jag är Ra. Vi ska svara på din fråga i två delar, av vilka båda är lika viktiga.

För det första, måste du förstå att åtskillnaden mellan dig själv och andra är inte synlig för oss. Vi anser inte att en separation existerar mellan de medvetandehöjande ansträngningar av distorsionen som du projicerar som en personlighet och distorsionen som du projicerar som en annan personlighet. Därmed, att lära sig är detsamma som att undervisa såvida du inte undervisar det du lär dig; i vilket fall har du gjort dig/dem litet eller intet gott. Den här förståelsen bör begrundas av ditt sinne/kropp/ande-komplex då det är en distorsion som spelar en roll i era erfarenheter vid denna nexus.

För att vända sig till den andra delen av vårt svar får vi ange vår förståelse, begränsad fastän den är.

Grupp-individualiserat medvetande är detta tillstånd att dela förståelse med de andra distorsionerna av sinne/kropp/ande-komplexer som är inom den uppenbara räckvidden av den sinne/kropp/ande-komplex-individen eller gruppen. Därmed, talar vi med er och accepterar både våra distorsioner och era egna för att uttrycka lagarna om skapelse, i synnerhet Lagen om Ett.

Vi är inte tillgängliga för många av era folk, för det här är inte ett lättförståeligt sätt av kommunikation eller typ av filosofi. Men vårt självaste varande är förhoppningsvis ett tydligt exempel på både nödvändigheten och nästintill hopplösheten av försök att undervisa.

Var och en av dem i den här gruppen strävar efter att använda, smälta och mångfaldiga informationen som vi sänder det här instrumentet in i kanalerna av sinne/kropp/ande-komplexet utan distorsion. De få som du kommer att illuminera genom att dela med ditt ljus är långt mer än tillräckligt skäl för den största möjliga ansträngningen. Att tjäna en är att tjäna alla.

Således erbjuder vi frågan tillbaka till dig att konstatera att det är verkligen den enda aktiviteten värd att göra: att lära sig/undervisa eller undervisa/lära sig. Det finns ingenting annat som är av hjälp för att demonstrera den Ursprungliga Tanken förutom ditt självaste väsen, och distorsionerna som kommer från det oförklarliga, oartikulerade eller mysterium-klädda väsendet är många. Så, att försöka urskilja och kryssa dig igenom så många grupp-sinne/kropp/ande-distorsioner som möjligt bland era folk i kursen av din undervisning är en väldigt bra ansträngning att göra. Vi kan inte tala mer tappert om din önskan att tjäna.

Får vi tala i någon annan kapacitet över detta ämne?

The original Law of One books are copyright ©1982, 1984, 1998 L/L Research. The Ra Contact books are copyright ©2018 L/L Research and Tobey Wheelock.
This site copyright ©2003–2024 Tobey Wheelock.

Questions? Comments? Email me: tw at law of one dot info.

Göm annonser