Lagen om Ett Undervisning/Inlärning

Hide menu

2 resultat hittade.

⇐ Category list

1.10 Frågeställare: En annan fråga. Är det möjligt att skapa någon acceleration av förståelse [i] andra entiteter [eller är] alla ansträngningar... ansträngningar av individen på honom själv som accelererar hans förståelse? Med andra ord, om en individ försöker att agera som en katalysator generellt för att öka medvetenhet av planetariskt medvetande, gör han ingenting annat än agerar på sig själv eller är det möjligt [ohörbart]?

Ra: Jag är Ra. Vi ska svara på din fråga i två delar, av vilka båda är lika viktiga.

För det första, måste du förstå att åtskillnaden mellan dig själv och andra är inte synlig för oss. Vi anser inte att en separation existerar mellan de medvetandehöjande ansträngningar av distorsionen som du projicerar som en personlighet och distorsionen som du projicerar som en annan personlighet. Därmed, att lära sig är detsamma som att undervisa såvida du inte undervisar det du lär dig; i vilket fall har du gjort dig/dem litet eller intet gott. Den här förståelsen bör begrundas av ditt sinne/kropp/ande-komplex då det är en distorsion som spelar en roll i era erfarenheter vid denna nexus.

För att vända sig till den andra delen av vårt svar får vi ange vår förståelse, begränsad fastän den är.

Grupp-individualiserat medvetande är detta tillstånd att dela förståelse med de andra distorsionerna av sinne/kropp/ande-komplexer som är inom den uppenbara räckvidden av den sinne/kropp/ande-komplex-individen eller gruppen. Därmed, talar vi med er och accepterar både våra distorsioner och era egna för att uttrycka lagarna om skapelse, i synnerhet Lagen om Ett.

Vi är inte tillgängliga för många av era folk, för det här är inte ett lättförståeligt sätt av kommunikation eller typ av filosofi. Men vårt självaste varande är förhoppningsvis ett tydligt exempel på både nödvändigheten och nästintill hopplösheten av försök att undervisa.

Var och en av dem i den här gruppen strävar efter att använda, smälta och mångfaldiga informationen som vi sänder det här instrumentet in i kanalerna av sinne/kropp/ande-komplexet utan distorsion. De få som du kommer att illuminera genom att dela med ditt ljus är långt mer än tillräckligt skäl för den största möjliga ansträngningen. Att tjäna en är att tjäna alla.

Således erbjuder vi frågan tillbaka till dig att konstatera att det är verkligen den enda aktiviteten värd att göra: att lära sig/undervisa eller undervisa/lära sig. Det finns ingenting annat som är av hjälp för att demonstrera den Ursprungliga Tanken förutom ditt självaste väsen, och distorsionerna som kommer från det oförklarliga, oartikulerade eller mysterium-klädda väsendet är många. Så, att försöka urskilja och kryssa dig igenom så många grupp-sinne/kropp/ande-distorsioner som möjligt bland era folk i kursen av din undervisning är en väldigt bra ansträngning att göra. Vi kan inte tala mer tappert om din önskan att tjäna.

Får vi tala i någon annan kapacitet över detta ämne?

2.1 Frågeställare: Jag gissar att det är tillräckligt med folk som skulle förstå vad du säger, intresserade nog, för oss att göra en bok av kommunikationer med det, och jag undrade om du skulle gå med på detta, oss göra en bok. Och om det är så, tänkte jag möjligtvis att en bit av historisk bakgrund av dig skulle vara i sin ordning.

Ra: Jag är Ra. Möjligheten att kommunicera, som du skulle kalla det, från den Ene till den Ene genom distorsion acceptabel för mening, är anledningen till att vi kontaktade den här gruppen. Det är få som kommer att begripa, utan betydande distorsion, det här som vi kommunicerar genom den här förbindelsen med det här sinne/kropp/ande-komplexet.

Däremot om ert önskemål blir att dela våra kommunikationer med andra har vi distorsionen mot en uppfattning att detta skulle vara mest hjälpsamt i att reglera och kristallisera era egna mönster av vibration på nivåerna av erfarenhet som ni kallar livet. Om en är illuminerad, är inte alla illuminerade? Därför är vi orienterade mot att tala till dig i vilken som helst tillgång av talarhet du må önska. Att undervisa/lära sig är Lagen om Ett i en av sina mest elementära distorsioner.

The original Law of One books are copyright ©1982, 1984, 1998 L/L Research. The Ra Contact books are copyright ©2018 L/L Research and Tobey Wheelock.
This site copyright ©2003–2024 Tobey Wheelock.

Questions? Comments? Email me: tw at law of one dot info.

Göm annonser