Lagen om Ett Lagen om Ett

Hide menu

6 resultat hittade.

⇐ Category list

Ra: Jag är Ra. Jag har inte talat genom det här instrumentet tidigare. Vi var tvungna att vänta tills hon var precist inställd, då vi skickar en smalbands-vibration. Vi hälsar er i kärleken och i ljuset av vår Oändlig Skapare.

Vi har iakttagit er grupp. Vi har blivit kallade till er grupp, för ni har ett behov av mångfald av upplevelser i kanalisering som går på ett mer intensivt, eller som ni kanske kallar det, avancerat tillvägagångssätt till systemet av studerandet av mönstren av illusionerna av er kropp, ert sinne och er ande, vilket ni kallar att söka sanningen. Vi hoppas på att erbjuda er en något annorlunda vinkling av informationen som alltid och ständigt är densamma.

Konfederationen av Planeter i den Oändliga Skaparens Tjänst har endast ett viktigt uttalande. Det där uttalandet, mina vänner, som ni vet, är: “Alla ting, allt liv, all skapelse är del av En Ursprunglig Tanke.”

Vi ska använda varje kanal om vi kan. Mottagandet av vår stråle är en något mer avancerad prestation än några av de bredare vibrationskanalerna öppnade av andra medlemmar för mer inledande och mellanliggande arbete.

Låt oss för ett ögonblick reflektera tanke. Vad är det, mina vänner, att ta en tanke. Tog du då en tanke idag? Vilka tankar har du tänkt idag? Vilka tankar var del av den Ursprungliga Tanken idag? I hur många av dina tankar har skapelsen vistats? Innehöll det kärlek? Och var servicen fritt given?

Du är inte del av ett materiellt universum. Du är del av en tanke. Du dansar i en balsal där det inte finns material. Du dansar tankar. Du rör din kropp, ditt sinne och din ande i något excentriska mönster, för du har inte fullständigt begripit konceptet att du är del av den Ursprungliga Tanken.

Vi skall vid denna tidpunkt flytta över till ett instrument känt som Don. Jag är Ra.

[Två minuters paus.]

Jag är Ra. Jag är återigen med detta instrumentet. Vi är nära att initiera en kontakt men har svårigheter att penetrera en viss mental spänning och distraktion som är något karakteristisk för den här kanalen. Vi ska därför beskriva den typen av vibration som sänds. Instrumentet kommer att finna oss inträdandes energifältet i en lätt vinkel gentemot baksidan av hjässan i ett smalt men kraftigt område av intensitet. Vi kan inte erbjuda någon konditionering på grund av våra egna sändningsbegränsningar. Därför, om instrumentet kan känna den här särskilda verkan kan han då tala våra tankar som de kommer till honom. Vi ska igen försöka oss på denna kontakt. Jag är Ra.

[Nittio sekunders paus.]

Det här instrumentet gör motstånd mot vår kontakt. Dock försäkrar vi henne om att vi är tillfredsställda att kontakt med den som är känd som Don föredras inte just nu av det där instrumentet. Vi ska därför gå vidare till den som är känd som Leonard. Igen varnar vi instrumentet att det är en smalbands-kommunikation som känns som en vibration som äntrar auran. Vi ska nu flytta över den här kontakten. Jag är Ra.

[Nittio sekunders paus.]

Jag är Ra. Vi hälsar er en gång till i kärleken och ljuset av vår Oändlig Skapare. Vi ber att ni har tålamod med oss, för vi är en svår kanal att ta emot. Men vi kan kanske lägga till några dimensioner till er förståelse.

Vid denna tidpunkt skulle vi vara glada att försöka att tala om vilket ämne eller fråga som helst som de entiteter i rummet kan ha potentiell användning för i sitt begärande.

Frågeställare: Det verkar som att medlemmar av Konfederationen har ett specifikt syfte. Är detta sant med er, och om det är så, vad är ert syfte?

Ra: Jag är Ra. Vi kommunicerar nu. Även vi har vår plats. Vi är inte dem av Kärleken [densitet] eller av Ljuset [densitet]*. Vi är dem som är av Lagen om Ett. I vår vibration är polariteterna harmoniserade, komplexiteterna är förenklade och paradoxerna har sin lösning. Vi är ett. Detta är vår natur och vårt syfte.

Vi är gamla på er planet och har tjänat med varierande grader av framgång i förmedlingen av Lagen om Ett, av Enhet, av Singelhet till era folk. Vi har gått på er jord. Vi har sett ansikten av era folk. Det är inte så med många av entiteterna av Konfederationen. Vi fann att det inte var effektivt.

Men sedan kände vi det stora ansvaret att stanna i kapacitet av att avlägsna de distorsioner och krafter som gavs till Lagen om Ett. Vi kommer att fortsätta med det tills er, skall vi säga, cykel är lämpligen avslutad. Om inte den här, så nästa. Vi är inte en del av tiden och kan därför vara med er i vilken som helst av era tider.

Ger det här er tillräckligt med information ur vilken vårt syfte kan extraheras, min broder?

Frågeställare: Skulle du kunna ge mig lite mer detaljer om er roll hos egyptierna?

Ra: Jag är Ra. Identiteten av vibrationen Ra är vår identitet. Vi som en grupp, eller vad du skulle kunna kalla ett socialt minneskomplex, tog kontakt med en ras av er planetariska sort som ni kallar egyptier. Andra från vår densitet tog samtidigt kontakt i Sydamerika, och de så kallade “försvunna städer” var deras försök till att bidra till Lagen om Ett.

Vi talade till en som hörde och förstod och var i stånd att påbjuda Lagen om Ett. Dock distorserade prästerna och folken av denna era snabbt vårt budskap, och berövade det, skall vi säga, medkänslan med vilken enhet är besjälad i sin själva natur. Eftersom den innehåller allt, kan den inte avsky någon.

När vi inte längre kunde ha lämpliga kanaler genom vilka uttrycka Lagen om Ett, avlägsnade vi oss från den nu hycklande positionen som vi har låtit oss att placeras i. Och andra myter, skall vi säga, andra förståelser som har mer att göra med polaritet och tingen av ert vibrationella komplex, tog över igen i detta särskilda samhällskomplex.

Formar det här en tillräcklig mängd med information eller kan vi tala vidare?

Frågeställare: [Frågan förlorades därför att frågeställaren satt för långt från bandspelaren för att spelas in.]

Ra: Jag är Ra. Överväg, om du vill, att universumet är oändligt. Detta ska ännu bevisas eller motbevisas, men vi kan försäkra er om att det inte finns någon ände på er själva, er förståelse, vad ni skulle kalla er resa av sökande eller era perceptioner av skapelsen.

Det som är oändligt kan inte vara många, för mång-het är ett ändligt begrepp. För att ha oändlighet måste du identifiera eller definiera denna oändlighet som enhet; annars har termen inte någon referens eller mening. I en Oändlig Skapare finns det endast enhet. Du har sett enkla exempel av enhet. Du har sett prismat som visar alla färger som härrör från solljuset. Detta är ett förenklat exempel på enhet.

I sanning finns det inget rätt eller fel. Det finns ingen polaritet för allt kommer att bli, som du skulle säga, förlikat vid någon punkt i er dans genom det sinne/ kropp/ande-komplex som ni roar er med att distorsera på olika sätt vid den här tiden. Den här distorsionen är inte på något sätt nödvändig. Den är vald av var och en av er som ett alternativ till förståelsen av den fullständiga enheten av tanke som binder alla ting.

Du talar inte om snarlika eller något liknande entiteter eller ting. Du är varje ting, varje väsen, varje känsla, varje händelse, varje situation. Du är enhet. Du är oändlighet. Du är kärlek/ljus, ljus/kärlek. Du är. Detta är Lagen om Ett.

Får vi uttrycka denna Lag i mer detalj?

Frågeställare: Skulle då detta träningsprogram innebära specifika saker att göra, specifika instruktioner och övningar?

Ra: Jag är Ra. Vi är inte vid denna tid inkarnerade bland era folk; därmed kan vi vägleda och försöka att specificera, men vi kan inte, genom exempel, visa. Detta är ett handikapp. Dock bör det verkligen finnas ganska specifika övningar för sinne, kropp och ande under den undervisnings-/inlärningsprocessen som vi erbjuder.

Det skall återigen upprepas att healing är blott en distorsion av Lagen om Ett. För att nå en odistorserad förståelse av denna lag, är det inte nödvändigt att heala eller faktiskt visa någon manifestation, utan endast utöva disciplinerna av förståelse.

Vi vill be om att en eller två frågor till skall vara avslutningen av denna session.

Frågeställare: Mitt mål är att främst upptäcka mer om Lagen om Ett, och det skulle vara till stor hjälp att upptäcka healingteknikerna. Jag är medveten om ditt problem med hänsyn till fri vilja. Kan du ge - Du kan inte ge förslag, så jag ska fråga dig om du kan upplysa mig om Lagen om Ett och lagarna om healing?

Ra: Jag är Ra. Lagen om Ett, fastän bortom namnets begränsningar, som du kallar vibrerande ljudkomplex, kan närmas genom påståendet att alla ting är ett, att det inte finns polaritet, inget rätt eller fel, ingen disharmoni, utan endast identitet. Allt är ett, och detta ett är kärlek/ljus, ljus/kärlek, den oändliga Skaparen.

En av primära distorsionerna av Lagen om Ett är den om healing. Healing uppstår när ett sinne/kropp/ande-komplex inser, djupt inom sig, Lagen om Ett; det vill säga att det finns ingen disharmoni, ingen ofullkomlighet; att allt är komplett och helt och perfekt. Därmed reformerar den intelligenta oändligheten inom detta sinne/kropp/ande-komplex illusionen av kropp, sinne eller ande till en form förenlig med Lagen om Ett. En healer agerar som energigivare eller katalysator för denna helt individuella process.

En sak som kan vara av intresse är att en healer som ber om att lära sig måste ta distorsionen förstått som ansvar för denna bedjan/mottagande, därmed healing. Detta är en ära/plikt som måste omsorgsfullt övervägas i fri vilja innan frågandet.

The original Law of One books are copyright ©1982, 1984, 1998 L/L Research. The Ra Contact books are copyright ©2018 L/L Research and Tobey Wheelock.
This site copyright ©2003–2024 Tobey Wheelock.

Questions? Comments? Email me: tw at law of one dot info.

Göm annonser