Lagen om Ett Session 3: Question 12

Hide menu

1 resultat hittat.

View another random question/answer

3.12 Frågeställare: Då skapades stenen genom tanke på plats snarare än flyttades från någon annanstans? Är detta korrekt?

Ra: Jag är Ra. Cheopspyramiden, som du kallar det, byggde vi med evig sten. De andra av pyramiderna byggdes med sten flyttad från en plats till en annan.

The original Law of One books are copyright ©1982, 1984, 1998 L/L Research. The Ra Contact books are copyright ©2018 L/L Research and Tobey Wheelock.
This site copyright ©2003–2022 Tobey Wheelock.

Questions? Comments? Email me: tw at law of one dot info.

Göm annonser